Pfizer เตรียมบริจาควัคซีน 2,000 ล้านโดสให้ประเทศยากจน

Pfizer เตรียมบริจาควัคซีน 2,000 ล้านโดสให้ประเทศยากจน

Pfizer เตรียมบริจาควัคซีน 2,000 ล้านโดสให้ประเทศยากจน
วันที่ 22 พ.ค. 2564 เวลา 18:00 น.

Pfizer เตรียมบริจาควัคซีน 2,000 ล้านโดสให้ประเทศยากจน

Moderna กับ Johnson&Johnson ร่วมบริจาคด้วยรวม 300,000 โดส

อัลเบิร์ต บัวร์ลา (Albert Bourla) ซีอีโอ Pfizer ประกาศในการประชุมสุขภาพโลกว่าด้วยความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายวัคซีนผ่านวิดีโอว่า Pfizer-BioNTech ซึ่งเป็นบริษัทร่วมจากสหรัฐและเยอรมนีจะบริจาควัคซีน Covid-19 ให้ประเทศรายได้ปานกลางและประเทศยากจน 2,000 ล้านโดส เพื่อลดช่องว่างของวัคซีนระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศยากจน

วัคซีน 1,000 ล้านโดสแรกของ Pfizer-BioNTech จะส่งมอบภายในปีนี้ และอีก 1,000 ล้านโดสที่เหลือจะส่งมอบในปี 2022

 

ขณะที่ Moderna และ Johnson & Johnson ประกาศจะบริจาค 200,000 และ 100,000 โดสตามลำดับ ส่วนสหภาพยุโรปจะบริจาคอย่างน้อย 100 ล้านโดส

 • ในการกล่าวเปิดการประชุมนายกรัฐมนตรีดรากีเผยว่า ในจำนวนวัคซีนเกือบ 1,500 ล้านโดสที่ฉีดไปแล้วใน 180 ประเทศทั่วโลก มีเพียง 0.3% เท่านั้นที่ถูกส่งไปถึงประเทศยากจน ขณะที่ 85% เป็นของประเทศร่ำรวยที่สุดในโลก

นับตั้งแต่ Covid-19 ระบาด เทดรอส อัดฮานอม กรีเบเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก เตือนเรื่องวัคซีนชาตินิยม หรือภาวะที่ประเทศร่ำรวยกักตุนวัคซีนในขณะที่ประเทศยากจนขาดแคลนวัคซีนมาตลอด และยังย้ำว่าโรคระบาดจะไม่หมดไปจนกว่าทุกประเทศจะจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

Photo by JOHN THYS / POOL / AFP

 • รัก
  11
 • ฮ่าฮ่า
  13
 • ว้าว
  12
 • เศร้า
  17

1 ความเห็น

 
3 ส

คารวะ

 • รัก
  12
 • ฮ่าฮ่า
  12
 • ว้าว
  12
 • เศร้า
  15