John Wick ช่วยผมด้วย....(หมาถืกส์คาโมย)...

John Wick ช่วยผมด้วย....(หมาถืกส์คาโมย)...

ปูลู ได้โปรดเถอะ ปรีซส์.....

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ john wick and dog

   ปูลู หมาผมหาย...    

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ daniel sturridge dog 30,000 pound reward

    ปูลู สามหมื่นปอน ถ้าวิคเจอเอาไปเลย....           

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

59 ความคิดเห็น

 
กานดา ใจดี

ปูลู ถ้าใครเจอ นอกจากรางวันแง้ว....

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ daniel sturridge dance

  ปูล ผมจารําแก้บนให้ดู....      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู นังลูซี่ ผมรักมันมากที่สุดปานปาหนึ่งรึไท

      มากฝ่าไอ้พวกนี้...

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ many dogs

   ปูลู วันวันไม่ทําไร จ้องแต่จากินดําผม      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู โดยเพราะ ถ้ารับบี่เจอร์ ผมมีหนังมาฝากเรื่องนุง...

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ to dust film poster

   ปูลู ลับลองถืกส์ใจแน่ส์ ผมตุนไว้แระ...      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู นั่งรอนั่งลูซี่อยู่ ฟังเพรงเกี่ยวกะปาชากลอนโรก

        เวอร์ชั่นนี้ไปพางพาง...

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

  ปูลู หมู่เฮาอยู่กงไหนกัน           

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ไอ่ตัวนี้รอแปงขนอยู่ เพิ่งจาโผล่มา...

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ dog hair

                                   

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ติดตามครับ

YES !

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู YES ! (  à¸ˆà¸¹à¸ˆà¸¸à¹Šà¸š) ผมจัดแทนให้พี่ 3 ส...

          ไหนไหนหมาที่หายยังไม่ได้คืน พี่วิคผม กะลังตามหาอยู่

            ที่วิคแกยิ่งฝ่าผม ไม่ได้หมาอย่างเดียวที่หาย ลดแกก็หายด้วย,

              มา...พี่ 3 ส แด๊วจาเหล้าเรื่องขําขําให้อ่านกัน ขณะที่กะลังรอลูซี่อยู่.

  ปูลู ฟังพี่เจฟกะพี่หรอดไปพางพางก่อน

         ขอรวบลวมฟามฮานิสส์...

            

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู เรื่องเดิมเดิมซํ้าซํ้า แต่ไม่เคยเหล้า เพราะต่างกําต่างวาละกัน..

        เอาร่าสุด เมื่อสองสามวัน ไปเผ่าสบแม่เพื่อน ก่อนออกจาก

          แมนชั่นพี่เขยผม ผมต้องพกอาวุดค่กรายไปด้วยทุกครั้งไป

            พกไม่พกป่าว ผมต้องงัดออกมาไว้แนบข้างหู ทําเนียนว่างั้นเถอะ

                เหมือนคุยกะใครอยู่(ผมทําทุกครั้งที่ออกจากแมนชั่นพี่เขยของผม)

                    เดินไปเรื่อยเลื่อย เดินเข้าซอย(ชอบ)โน่น ออกซอยนี้(ยิ่งชอบ.....เฮ)

                       ตอนเดินก็สังเกตไปด้วยใครจาเป็นเหยื่อย(...ฮา)พอจาข้ามถนนไปอีกฝั่ง(วัด)

                           เจอแระ บิงโก้ ยืนดูดกาแล็ตอยู่ ผมเดินปรี่เข้าไปหา(กะจาข้ามกงนั้น)

                             พินาดูใบหน้านิสส์ อ้า...มรึงน่าจาอยู่แถวลอสแองเจอรีสส์นี่หว่า

                                แต่เสื้อผ้ากุงเกงที่ใส่ เหมือนกะจับกังทําดาทําดานี่เอง

                                  แต่พินาดูแง้ว หมาต๋าชัวร์ ผมก็ยืนใส่ไปหรายดอก

                                    เรียกว่า ผมยื่นใส่มันจนกาแล็ตมันหมดมวน

                                      พอเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหันมามองมัน

                                          หน้ามันเหมือนหมาโดดนํ้าร้อน

                                            พอข้ามไปฝั่งวัด เจออีก!!! 

   ปูลู มีฮาอีกพาเรอเกวียนครับ      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

   ปูลู ก่อนอื่น คุณชมฉากนี้.....

                     à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ in the name of the father scenes daniel day lewis

   ปูลู ดูให้ดีดี พี่แดเนี่ยลยืนทําอะไร?(ใกล้ใกล้จาจบ)ผมก็ไงงั้น....   

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู พอผมข้ามไปอีกฝั่งได้ ฝามือเป็นรั้ววัด

        ลดจอดอยู่กงถนนที่ผมข้ามไปหรายคัน

            พอผมเดินเรียบถนนไป มาเลยหนึ่งคัน

              จอดเทียบผม เป็นลดปิ๊กอัพสีขาวขาว

                   แต่ดันไม่ติดฟงติดฟีล์มกลองแสงไร  

                       อายุปามานสามสิบต้นต้น ผู้ชายนั่งอยู่สองคนข้างหน้า

                           เห็นหน้าเห็นตาชัดจ๋อย แต่กาจกลดปิดหมด

                               ผมก็เดินรี่ไปหา(คุยโฟนอยู่)แต่ถ้าใส่

                                  ไม่น่าจาได้ยิน ผมก็ทําแบบ

                                     พี่แดเนียลทํา มันหันรีหันฝางกัน ก้มดูโน่นดูนี้

                                        เหมือนทําไรไม่ถืกส์ ผมยืนลูบข้าวหรามอยู่

                                            น่าจาห้านาที แล้วก็เดินผ่านเลยไป ก่อนไป

                                               ผมเดินผ่านกระจกคนนั่ง แล้วตาโกนดรังดรัง

                                                ............... ไอ้กาก 

     ปูลู ผมอยากให้มาเห็นสีหน้าของไอ้สองตัวนั่นจรัง

             ผมเนียนไปขําไปด้วย ก่อนเข้าปาตูวัด เจออีก...

                     

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู เป็นลดนิดสันเอ็นวีสีเขียวปี๋(ซีไอเอชอบใช้ลดรุ่นเก่าเก่า)

        มีเดรัดฉานผู้หญิงนั่งอยู่ ผมเดินรี่เข้าไปหาเป้าหมายสองตัว นั่งข้างหน้าคนนั่ง(ประตูเปิดอยู่)

           เดรัดฉานตัวผู้ยืนอยู่ข้างข้าง แต่เดรัดฉานตัวเมียใส่เสื้อแดง แนะ!!!!

               แต่คิดว่าเดฯ อีกคน คงจานั่งยองยองอยู่ข้างรั้ววัด(ใส่หมวกคุยโฟนอยู่)

                  แต่ผมไม่ได้สนใจ ผมรีบเดินเข้าไปหาเป้าหมายสองตัวนั่น

                      จากนั้นก็ใส่เพรงดาบจากแม่นํ้าโขงทันที,

                         (โฟน ตั้งแต่ออกจาแมนชั่นพี่เขย

                            ยังแนบบอยูกะหูอยู่ตาหรอด)

                              ผมเห็นหน้าเห็นตา อ้า.. ซีไอเอแหง๋ม 

                                เพรงดาบจาแม่น้ำโขงก็เริ่มบันเลงทันที(ต่อ)

                                   ผมยื่นใส่หางจากมันไม่ถุงว่า เพราะงั้นสีหน้าจนถุงคิ้ว

                                       โดยจําเปราะคิ้วทั้งตัวเมียและตัวผู้ ต่างก็มาบันจบเป็นเส้นเดียวกัน.

                                                    

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู จาบอกไรให้ พาเอินว่า ผมมันได้ออสการ์

       จากสาขาแก้ไขบทดั้งเดิมยอดเยี่ยมมาก่อน

         ถามว่าเดรัดฉานพวกนี้รู้ไม๊......รู้ แต่บางตัวไม่รู้.

                   

  ปูลู เพราะไร เพราะเดรัดขุนส่าบางตัว พูดให้ผมได้ยินว่า เค้ารู้กันหมดแล้ว????

           พูดตอนที่ผมใส่มันนะ ผมก็เลยบอกมันไปว่า โซ่วัด ไอ่ลูกหมา...

                         

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู เดรัดฉานเพือกนี้ ไม่ว่าจาเป็นซีไอเอ ดีดีที(เคยใส่เสื้อมาโชว์นะ)เอฟบีซี

       เอ็มไอจิ๊ก มอสสัส เคจีบี มันมาเนียนเสียจนจีซัสยังไม่รู้ แต่ค่อยรู้?????

                    

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ร้านบายจ่ายนี่เจอปาจํา บางครั้งมันลอผมแระ

       บ้างครั้งพอผมเข้าไปดูโน่นี่ มันตามมาแระ

           บางตัว คือ ถ้าเป็นพวกเอฟบีไอหรือ

             ดีดีที จาแต่งหร่อ แต่งตัวไม่เหมือนกะซีไอเอ 

                ซีไอเอนี่เห็นปุ๊บ หางยังไม่โผล่ แต่เอฟบีไอหรือดีดีที

                    ค่อนข้างหล่อ นิดเรียกว่าสาวมอง  แต่ให้ตายเถอะจีซัสเป็นพายาน

                       บางตัว มันเดินเข้ามา มันซื้อไรรู้ป่าว มันซื้อแปรงสีฟันอัน

                            แระยาสีฟันหรอดเท่านิ้วก้อย ผมใส่มัน

                                คิ้วที่เคยอยู่ห่างเป็นกิโร

                                  ด่าจนมันมาชนกัน.

                                   

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู บางตัว เข้ามา หยิบตาก้าเลย ผมเดินไร่ด่ามันตามหรัง

        มันไปไหนผมเดินไปด้วย มันหยุดผมหยุด มันเดินผมเดิน

            สุดท้ายแร้ว ตาก้าที่มันถือใส่ของ ได้น้ำขวดเร็กไปสองขวด

                    

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู พอเดินออกมาหน่อยเป็นซอย ปกกาติไม่มีวินมอไซร์หรอก

        มันมาเนียยดักรอ พอมันเห็นผมเดินออกมา มันทําเป็นกับลด

           แล้วไปดักรอผมอีกซอยนุง ผมเห็นแร้ว เพราะรั้วบ้านที่มันจอด

             มอร์ไซด์ไว้(ลงไปฉี่)รั้วมันมองเห็น ผมเริ่มงัดโฟน พอเดินไปถุง

                มันจอดลดลงมาฉี่(กงนั้นเป็นที่ป่าว ต้นไม้เยอะ)พอมันคงจาฟัก

                  บ้องข้าวหรามออกมา ผมใส่มันจOมันฉี่ไม่ออก คิดว่ามันน่าจามาจาก

                    ลอสแองเจอลีส ผมก็เลยใส่พาสามัน มันยืนงง ซาหรัดบ้องข้าวหราม

                       ไปด้วยมองผมด้วย พอเดินรเยมาหน่อย นั่นบ้านเดรัดฉาน น่าจาซีไอเอ

                          เกิดไรขึ้นอี ไม่รู้ แต่รู้ว่าครั้งที่สอง มันมาดักรอหน้าบ้าน พอผมเลี้ยวมา

                            ผมเห็นมันยืนรออยู่ ผมงัดโฟนมาทันที มันรีบเดินเข้าบ้าน ผมก็ใส่ไป.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

 ปูลู บางตัว นั่งรออีกซอย ตอนผมกับจากบ้านพี่ใหญ่

        นั่งอยู่บนมอร์ไซด์ หรังนั้นเดรัดฉานเอฟบีไอ(ผมรู้น่า)

           นั่งก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือ พอใกล้ผมงัดโฟนนอกมา

              มันส่ายหัว(นั่งหันหรังให้)ครั้งที่สอง เหมือนกันตัวเก่า

                 แต่ใส่หมวกกันน๊อค? พอใกล้ ผมบอก เออ..ไอ้ลูกหมา

                   วันนี้มรึงโชคดีเงินกูหมด มรึงรอดตัวไป ผมพูดไปด้วยฮาไปด้วย.

                              

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู อ้อ... แมนชั่นพี่เขยผมนี่ ชาเพราะชั้นที่ผมอยู่ น่าจาทั้งชั้น

           เนียนยังไง แระผมรู้ได้ไง อดรึไทรอ เพราะ...

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ swamp thing poster 2019

   ปูลู พี่วานอํานวยการสร้าง มีเจ็ด ผมตุนไว้สอง...    

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ห้องกงข้ามเยื้องไปหน่อย คนเก่าย้ายไปอยู่ข้างล่าง 

        น่าจาเป็นลูกหรานพระยาลาแวก ผมพินาดูอยู่หรายวัน

           ไม่น่าจาใช้ และก็จริงไม่ใช่ พอเดรัดฉานตัวจริงย้ายมา

               อยู่ห้องเดิมนั่นแหละ มาเนียนตอนแรก เปิดประตูห้องหมด

                  แล้วมาเนี้ยนนะทํานอนให้เห็น ฯลฯ แต่งตัวไปทํางาน

                     ไม่รู้ละพอผมเปิดห้องทําฟามอาด พักมันเปิดมาทันที

                        ทั้งตัวผู้และตัวเมีย แต่งชุดทํางาน ไม่พินาไม่รู้

                             แล้วอยู่สองคนนะ แต่รองเท้าหกเจ็ดคู่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู มีอยู่วัน ผมฝาดห้องเปิดประตูหน้าห้องไว้ ห้องมันปิด

        ผมฝาดฝาดอยู่ พักนุงเดินมาที่หน้าห้อง มันคงแง้มประตู

           ออกมาดูนิสส์ พอผมเดินไป มันปิดทันที อ้อ..เคยคุยกะมัน

              เด็กแมร่งอายุไม่ถุงสามสิบมั้ง ตอนจาออกไปทํางาน ใส่เสื้อยืด

                  สีฟ้า มีตัวหนังสือเขียนไว้ที่ข้างหรัง พ้อมเป้ นั่นผมเปิดห้องออกมาพอดี

                     มันถุงเปิดออกมา ผมถามทํางานที่ไหน มันก็ตอบ คุยไม่เท่าไหร

                        มันขอตัวไปทํางานก่อน ตัวเมียจาใส่เสื้อแขนยาวสีขาว

                           นานวันเข้า อะไรต่างต่างนาน เดรัดฉานนี่หว่า

                              แล้วกุนแจมาเนียนนะ ถ้าเดินผ่าน

                                 ไม่สังเกต นุกว่าไม่มีใครอยู่

                                     ที่ไหนได้มันครุกอยู่

                                       เดี่ยวนี้พอผมรู้

                                          มันอยู่แต่ในห้อง.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู สดสดซริงซริง น่าจามาจากเท็กซัส(ฮา)อยู่ข้างห้องเลย

        อายุก็คงไร่ไร่กัน ผมดูดยาอยู่หรังห้อง(ข้างหรังมันจาติดกัน)

           รีบโผล่หน้ามาเลยนะ มาฝากเนื้อฝากตัว ทํางานที่นั่นที่นี่

             ไม่เท็กซัส ก็น่าจาไมอามี แล้วเลยไปอีกสองห้องและฝั่งกงข้าม

                 นั่นก็เดรัดฉาน มาทําให้กัวนะ พอผมเปิดประตูตอนกางคืน

                    มันจาเปิดออกมาทันที ผมรีฟ้าโฟนเดินไปหามัน จากนั้น

                       ก็ตามฟอมผม มันทําวิ่งไปนะสองคน ผมใส่มัน จนมัน

                         นุกว่าผมจากัว มันทําเนียนวิ่งขึ้นมาอีก ผมก็ยืนโฟน 

                            กงบันไดนั่นแหละ มันคงนุกว่าผมจาเดินหนี

                              หรือหันหน้าไปดูมันตอนที่มันฟอมเนียน

                                จาเข้าไปในห้องอีก ผมไม่ได้ทกท้าน

                                     ยืนด่าจนมันเดินลงไป(ผมเนียนฝ่า)

                                           

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ไอ้พรึดติกําที่จาทําให้ผมกัวนี้ เจอบ่อย

         สดสดเมื่อสองสามวันผ่านมา ที่นี่เป็นคนรู้จักกัน

            แต่ไม่ซาหนิด ซีไอเอนี่มันใช้คนแถ้วบ้านนี่แหละเนียนดี

              บางคนเห็นมาตั้งแต่เกิด ที่ไหนได้ ตอนนี้มันคงรู้หมดแล้วว่าผมรู้

                 มันใช้คนแถ้วบ้านนั่นแหละเป็นเดรัดฉานแทนมัน ผมเห็นหน้ามาแต่ไหนแต่ไร

                     เมื่อวันอังคาร ไปหาพี่ใหญ่ พอขากับ เดินมากางซอยแระ

                        มันขับลดมาข้างหรังผ่านไป ผมก็กระแอมหรือไอไป

                             มันเลยไปหน่อยแล้วหยุดลง ผมไออีก

                                มันหันมอไซด์กลับมาหาผม 

                                  ที่นี้ผม ขาก...ตุ๋ย...,มันเลี้ยวกับมาอีก

                                        ผมขากอีก ขากยาวยาว

                                          แร้วมันก็ขับเลยไป

                                            ไม่มีไรเกิดขึ้น. 

                                                

   ปูลู ถ้าผมเป็นมัน อุ๊ย.... ลืมโน่นี่นั่น ก็แค่นั่น     

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู อย่าลืมว่า เดรัดฉานพวกนี้ ผมเคยบอกไปแร้วว่า

         มีทุกเพศ ทุกไว ทุกสาขาอาชีพ ที่เห็นแต่งชุดทํางานนะ

            มันชุดทํางานหรือป่าว? เสื้อยงเสื้อยืด ถ้าใครไม่รู้มองแค่ผ่านผ่าน

                เหมือนลูกกุนแจที่มันเนียนใส่อยู่หน้าห้อง อ้อ...ไม่มีคนอยู่ อ้อ...ไปทํางาน????

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู เมื่อสองวันกับจากไปงานสบแม่เพื่อน

       กับมาถุงหน้าแมนชั่น ผมก็สั่งอาหารตามสั่ง

         ร้านข้ายอยู่หน้าเลย เนียนเจ้าเก่ามาอีก แถมพ่วงมาอีกสอง

            เป็นตัวเมีย รู้ว่าน่าจาเป็นคนเท็กซัส ผมด่ามัน มันต้องหันมามอง

               เมื่อวานกับวันนี้ไม่เห็นแระ โดรนไปหรายดอก หูขี้หูดราก หมาสี่แมร่งมรึง

                               

    ปูลู อ้อ....เดรัดฉานตัวเมียสองตัวนี่ งามด้วยนะ....     

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู หมาที่เราเลี้ยงไว้ เราจาใช้มือลูบหัว

       ยามเอ็นดูมัน แต่เดรัดฉานพวกนี้ ต้องใช้...

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ tuxedo film

   ปูลู ลูบหัว. ..         

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ผมมีเรื่องมาเหล้าได้ทุกวัน แต่ส่วนใหญ่จาเสียของ

         มันใช้แต่เด็กวัยรุ่นทั้งนั้น ใหญ่ใหญ่ต้องร้านบายจ่าย

            อ้อ มันไม่ได้ครุกอยู่ในห้อง มันเข้าห้องโน่น ออกห้องนี่กัน

              บางทีมันก็อยู่อีกทีนุง ย้ายกันไปย้ายกันมาแบบนี่และ

                 ได้เวลาไป ได้เวลามา ก็อย่างที่บอก ผมงัดโฟนออกมา

                     วงกระจาย ที่ร้านบ่ายจ่ายบางตัว เห็นผมงัดมา รีบเดินหนี.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู งมไปตอนนุง ยาวบันไร ถ้าจาซุปเปอร์ฮีโล่อีก..

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ swamp thing

 ปูลู ว่างจางมอีกตอน ถ้าไม่โดรน ไม่ดู...    

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู หมาดหมาด...

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ anna film 2019 POSTER

  ปูลู ฟิล์มยังอุ่นอุ่น แต่เป็นมาสซาด้า...      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ภาคสามมาแระ เฮดซาดีด้วย..

                       à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

  ปูลู จาไปถามหน่อยว่า หมาผมเจอยัง...      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

นึกไว้ไม่มีผิดว่ามันต้องชักดาบ ใครจะไปให้ละตั้ง 3 หมื่นปอน 16

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู อ้าว!!!! ไอ่เนียน แดงว่าเจอแง้ว ไม่ยักการู้

      แง้วไอ่เนียนมันถุงไม่ให้ล่ะะผู้ใหญ่เดฟ

       หยั่งงี้ไอ่เนียน มรึงต้องเจอกรู...

                                à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

   ปูลู ชอบดูหนังซามูไรนัก      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู แต่ที่แน่ส์แน่ส์ เหรืออีกจิบห้าร้าน....

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ avatar vs endgame

  ปูลู แซงขึ้นอันดับหนึ่ง....      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ to dust film

        

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ albert einstein e=mc2

        

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู เดรัดฉานบางตัว อายุเพิ่งจิบห้า(มันบอกผม)

        ซึ่งผมก็ไม่แปกรึไท เหราะหน้าตามันหุ่นมัน

           มันบอกทํางานขนของที่ถานีลดไฟ ผมถาม

             เฮ้ย!!! ใช้แรงานเด็กนี่หว่า มันบอก พ่อเป็นนายถานี

                ก็ไม่ได้สนใจอะไร พักหรังเจอ(ไม่บ่อย)ผมลองงัดโฟนออกมา

                   มันมานั่งรอใครอยู่ กงปาตูหน้าแมนชั่นพี่เขยผม พอผมงัดโฟนออกมา

                      มันลุกเดินหนีทันที ผมตามไปจิกกาบานมันอีก มันกะเพื่อนรีบเดินหนีไปอีกฝั่งถนน??

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ผมเคยบอกไปหรายเดือนดีแดรก ดอนเมียงนี่ มันขนคนมา

       หรายจิบปีแง้ว เดรัดฉานพวกนี้ มันทําไรล่วงหน้า จนเราตามไม่ทัน

         ร้านรวง ไม่ว่าจาขายอะไร หรือทําอะไร มันทั้งนั้น นั่งมอไซด์ขายห่อหมกยังมี...

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู เบ็ดเสร็ดก็คือ มันยึดไว้หมดแง้ว ทุกตารางมินรีนิ้ว

        มันสอดปาสานกัน โยงใยกันเป็นเครือก้วยห้อม.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

         à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ isaac newton and gravity

                           

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

                                        ปูลู ตอนผมอยู่ลําเปิง ผมบอกยาดยาดว่า

                                                  พัก.... แด๊วมันต้องสร้างอาไร

                                                          หรือทําโน่น นี นั่น นั้น

                                                                  แนะ แน่ะ นะ 

                                                                   แง้วก็จลิง...

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู พอกับมาอยู่..

  ปูลู เจออีก...        

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ไปอยู่บ้านเพื่อนเลิฟได้เดือนก่า มันมาแง้ว

         เลยบ้านเพื่อนเลิฟไปสองหรังด้าย

           มันมาทําไรกันไม่ต้องบอก.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ช่างซ่อมบ้าน

  ปูลู ผมเคยบอกตั้งแต่อยู่ครองอามซาตวยแง้ว ว่า...

        คนซ่อม คนขาย คนซื้อ เดรัดขุนส่าหมด??

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู แง้วมาอยู่แมนชั่นพี่เขยผม เจอทําไรป่าว!!!

              เจอว๊อย์     

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู มาอยู่แมนชั่นพี่เขยผมไม่เท่าไหร่ ผมบอกกะหรานมันว่า

        แกคอยดู แด๊วมันต้องสร้างอะไร คือทําโน่น นี นี้ นั่น นั้น

               แง้วมันทํารึป่าวว๊อยซ์    

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ repair mansion

   ปูลู อยู่ข้างหรัง ข้างข้าง ไงงั้น....      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู แก๊งค์เดียวกันคงรู้ ไม่ต้องอาทิบาย

       แต่ถ้าไม่รู้(ไม่ใช่เดรัดขุนส่า)อาทิบายยาก...

              

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nikola tesla

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nikola tesla

                                      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู พวกที่ขนมา มันมาจากไหนกันล่ะ?

        ที่ผมเจอบ่อย จามากันเป็นคู่คู่

          มาจากบ้านลุงบ๊อบ

            จากลอสแองเจอลีส จากบ้านพระยาราแวก

                แต่จากเท็กซัสเจอไม่มาก(เกรียมคําซาหวัดดีไว้แว้ว)

                         

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู แต่ไม่ต้องห่วง มาจากรัดไหนก็ตามที

        ผมเกรียมคําทักทายไว้หมดแง้ว...

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ konnichiwa

                                        

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ thomas edison

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ไหมนมเริ่มแตกพวง เคยได้ยินมานานแร้ว

         จิ๊กโก้ไหมนั้น ถ้าเจ๋งเป้ง แต่งตัวหร่อ 

           เล่นของ(เสื้อ กุงเกง รองเท้า)

              ล้วนแต่ของนอกทั้งนั้น

                เราจาเรียกว่า ไอนี่แมร่งเก๋าว่ะ ไรนองนั้น

                    อยู่มาวันนุงไอ้จิ๊กโก๋คนนี้ มันเปิดร้านอาหาร

                       แต่กิจกานไม่ดี ขายไม่ได้กําไร เพราะทําไม่อร่อย

                            วันนุง เพื่อนเพื่อนเลิฟมาเจอมัน ต่างตาโกนเรียกมันว่า 

                                         

       ปูลู ไอ้เก๋าเจร๊งงงงงงงงงงงงงงงงง      

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0