HRW.เรียกร้องให้นานาชาติ ประณามการยุบพรรค อนค.ใหม่

HRW.เรียกร้องให้นานาชาติ ประณามการยุบพรรค อนค.ใหม่

https://prachatai.com/journal/2020/02/86459

 

HRW เรียกร้องให้นานาชาติประณามการยุบพรรคอนาคตใหม่

22 ก.พ. 2563 องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch หรือ HRW) ออกแถลงการณ์ชี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ตามคำกล่าวหาของ กกต. ที่มีแรงจูงใจทางการเมืองได้สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อความพยายามที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตย และพหุนิยมทางการเมืองในประเทศไทย

หลังจากอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารมาห้าปี คำตัดสินที่มีขึ้นก่อนหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงสามวัน ซึ่งทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแอลงนี้เอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบาลอย่างมาก รวมทั้งยังทำให้เสียงของคนกว่าหกล้านที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความหมายไปอย่างไม่เป็นธรรม และละเมิดสิทธิ์ของคนเหลานั้นเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม การสมาคม และการมีส่วนร่วมอย่างสันติตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี

HRW เห็นว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการไต่สวนอย่างเปิดเผล และโปร่งใสนั้นขัดต่อหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม

HRW เรียกร้องให้นานาชาติประณามการยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนเรียกร้องการปฏิรูป และเป็นตัวแทนของเสียงที่เห็นต่างในประเทศไทย

เรียบเรียงจาก
Thailand: Court Dissolves Opposition Party (Human Rights Watch, 22/2/2020)

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0

1 ความเห็น

 
3 ส

ไอ่เห้ตลก

โกรธแล้ว

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0