4 ปีบ่เห็นเดือน ตะวันลับอัสดง

4 ปีบ่เห็นเดือน ตะวันลับอัสดง

มืดมิดปกปิดถ้ำ                   อันธการ

เยื่องย่างแทบต้องคลาน    เคลื่อนได้

เฉกไทยทั่วละหาร             ด้าวด่าน  เมืองนา

ปีเลื่อนเดือนล่วงไร้            แสงสิ้น  อัสดง.

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่ตูบ

โมโห