2คลิปนี้ พิสูจน์แล้ว ทักกี้ รักกี้ จงรักภักดี และ ปกป้องสถาบันกษัตริย์, ฉะนั้นเลิกกล่าวหาได้แล้ว

2คลิปนี้ พิสูจน์แล้ว ทักกี้ รักกี้ จงรักภักดี และ ปกป้องสถาบันกษัตริย์, ฉะนั้นเลิกกล่าวหาได้แล้ว

1 ความคิดเห็น

 

+1
93
 
1 ความคิดเห็น
Loading...