ไม่ต้องกลัวครับ !!! ถ้าเป็นความจริง ???

ไม่ต้องกลัวครับ !!! ถ้าเป็นความจริง ???

https://www.facebook.com/684312115037654/posts/1799456320189889/

 

 

ผมเห็นข่าวว่ามีการเสนอผลประโยชน์ให้กับ ส.ส. ของพรรคการเมืองหนึ่งโดยมีการยืนยันผ่านการบอกเล่าและบางกรณีมีพยานหลักฐานเป็นคลิปบันทึกเสียงการเจรจาอันถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญแห่งคดี ผมขอชื่นชมท่าน ส.ส. ผู้ที่ปฏิเสธข้อเสนอนั้นและขอสนับสนุนให้แจ้งความดำเนินคดีและส่งมอบพยานหลักฐานให้ กกต. เพราะเรื่องนี้ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายผู้ถูกเสนอให้มีพยานหลักฐานอันสำคัญที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้เสนอให้

การเสนอผลประโยชน์ให้กับ ส.ส. เพื่อให้ไปสังกัดพรรคการเมืองกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดทั้งผู้เสนอให้และผู้รับ อันเป็นไปตาม พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 30 และ 31 โดยมีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนทั้งผู้ให้และผู้รับตามมาตรา 109 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หาก ส.ส. ผู้ถูกเสนอผลประโยชน์ไม่ไปแจ้งความดำเนินคดี หรือช่วยลบหรือตัดต่อคลิปอาจกลายเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ ทำให้เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิด อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้เสนอให้หากเป็นกรรมการบริหารพรรคอาจนำไปสู่การยุบพรรคนั้นตามมาตรา 92 (2) เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

หากเกรงว่าการเปิดเผยคลิปอาจถูกฟ้องหมิ่นประมาทนั้น หากข้อความที่เปิดเผยเป็นความจริงถือเป็นประโยชน์สาธารณะไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 วรรคสอง จึงไม่ต้องกลัวครับถ้าเป็นความจริง

วัฒนา เมืองสุข
3 มีนาคม 2563

 

 • love
  1
 • haha
  2
 • wow
  3
 • sad
  4

2 ความเห็น

 
Boulevard of Hopes

เดี๋ยว ไอ้หัวหยิกวิษณุ  บอกว่าไม่ผิด รธน อีก

09

 

 • love
  3
 • haha
  5
 • wow
  8
 • sad
  2
 
3 ส

ใช่ไอ่เนติบริกร

โกรธแล้ว

 • love
  1
 • haha
  1
 • wow
  2
 • sad
  2