ในย่างยุคอลัชชีมีอำนาจ หินชาติผลิผุดดุจเห็บหมา

ในย่างยุคอลัชชีมีอำนาจ หินชาติผลิผุดดุจเห็บหมา

อยุติธรรมลำเอียงไม่เที่ยงแท่น

เสาไม่แน่นลมโกรกก็โยกไหว

อคติคือ  "อธรรม"  คอยนำใจ

แล้วจะเที่ยงได้ไงในบัญชา

ในย่างยุคอลัชชีมีอำนาจ

หินชาติผลิผุดดุจเห็บหมา

#เกาะเกินเลือดประเทศชาติชาวประชา

#สูบกินเลือดประเทศชาติ  คณนา

ให้เดือดร้อนทุกย่อมหญ้า  หน้าไม่อาย.

2 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่เผด็จการชั่ว

 
สมิงบ้านไร่

14