ใต้เผด็จการ......

ใต้เผด็จการ......

ขุนเขาบอก:

ใต้เผด็จการ......

 .

น้ำตาหลั่ง. นั่งมองดิน. สิ้นหวัง

เหมือนยาสั่ง. นั่งเหม่อลอย. คอยหา

ถุกกระทำ. น้ำตาตก. ชกอุรา

นครา. เหมือนห่าลง. ปลงอนิจจัง

.

กาลีคน. ปล้นนคร. นอนสะดุ้ง

ความดันสูง. ลุงสามคน. ปล้นความหวัง

ความเป็นไท. ไพร่นรา. ล้าพลัง

มองเวียงวัง. ยังวิจิตร. พิสดาร

.

แม้นสิ้นหวัง. ยังคอยหา. ปาฏิหาริย์

มาตรฐาน. ความเป็นคน. โดนประหาร

ยุติธรรม. คำๆนั้น. อันตรธาน

เผด็จการ. ผ่านเห็นชอบ. ระบอบใคร

.

ดินสิ้นแล้ว. แม้วไม่อยู่. ปูถูกต้ม

ไม้ใหญ่ล้ม. ลมเปลี่ยนทิศ. ผิดสมัย

พลังดูด. สุดแรงลา. ประชาธิปไตย

เสรีไทย. ยังใกลฝันอันตรธาน

.

สุริยัน. จันทราเหงา. เรายิ่งหม่น

นภาดล. โดนเมฆบัง. ดังคำขาน

เสียงบอกเล่า. เขาไม่อยู่. ทุกฤดูกาล

อันธพาล. หาญครองเมือง. เรื่องพิกล

.

นั่งมองฟ้า. ดาราราย. คล้ายสวรรค์

เบื้องฟ้านั่น. กั้นนรา. น่าฉงน

เสรีไทย. ไหงแชเชือน. เหมือนใช่คน

แปลบกมล. เป็นคนไทย. “ใต้เผด็จการ

2 ความคิดเห็น

 
Chayatummo

เมื่อไหร่   พรหมลิขิตหักเห   เมื่อนั้น  ๓  เปรต  จะไร้ที่อยู่นะ  นะ นะ นะ

 
3 ส

ไอ่ตูไอ่อ้วนไอ่ป๊อก

โมโห