ใครมีปัญหาเรื่องขอคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเชิญอ่านและออกความเห็น....

ใครมีปัญหาเรื่องขอคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเชิญอ่านและออกความเห็น....

ใครมีปัญหาเรื่องขอคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเชิญอ่านและออกความเห็น


จากตามประกาศของ PEA หรือ กฟภ. ที่จะคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ที่มีชื่อปรากฎเป็นชื่อผู้วางเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าตามที่บันทึกในระบบงานของการไฟฟ้านั้น...

จากการติดตามข่าวแล้วดูมันสับสนอลหม่านแถมมันยุ่งยากน่าดูเพราะกฎมันหยุมหยิมผู้ใช้ไฟฟ้าก็จ่ายมาตลอดทุกครั้งที่ได้รับบิลค่าไฟฟ้าจนเคยชิน(ถ้าไม่จ่ายตามกรอบที่กำหนด จะถูกตัดการใช้ไฟฟ้าทันทีนอกจากจะมีการยื่นเรื่องผ่อนผันการชำระออกไปก่อน) 

แต่พอรัฐออกมาตรการคืนเงินประกันให้แต่ปรากฎว่ารับไม่ได้เพราะไม่ได้มีชื่อเป็นผู้จ่ายค่าประกันมาก่อนปัญหามันจึงเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยังไงให้มันถูกต้อง...Once and for all..

กรณีที่ PEA หรือ กฟภ. ที่จะคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ที่มีชื่อปรากฎเป็นชื่อผู้วางเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าตามที่บันทึกในระบบงานของการไฟฟ้านั้น ตามกฎระเบียบมันจะมีปัญหามากและปฏิบัติไม่ได้ง่ายๆเรื้องมันก็จะคาราคาซังอย่างนั้น ฝ่ายที่ได้เปรียบก็คือการไฟฟ้าฯ แต่ผู้เดียวทั้งที่การไฟฟ้าเป็นบริการของรัฐเพื่อประชาชน

เมื่อเอาตัวเลขล่าสุดที่มีเจ้าของมิเตอร์ 21.5 ล้านราย(ทั้งกฟน.-กฝภ.)มีเงินประกันเฉลี่ยรายละ2000-3000บาทก็คูณหารเองว่าเป็นเงินเท่าไหร่แต่ละรายใช้มาแล้วกี่ปีแถมไม่มีดอกเบี้ยคืนให้..

อย่างกรณีของผมนี่พ่อผมตายไปนานหลายสิปปีแล้ว มีครั้งหนึ่งที่จะขอเปลี่ยนชื่อแต่ก็เจอปัญหาอย่างว่าและมันก็ยุ่งยากไม่สะดวกที่จะไปติดตามขอหลักฐานต่างๆตามหลายหน่วยงานก็เลยล้มความตั้งใจ

เงินที่จะคืนให้นี้ให้เข้าใจตรงกันนะว่าเป็นเงินของประชาชนที่รัฐเอาไปเก็บประกันไว้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้...

การที่จะเอามาคืนให้นี้เพราะรัฐไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเป็นรายจ่ายของรัฐ(งบกลางห้าแสนกว่าล้านนายกออกมาบอกว่าก็ร่อยหรอไปมากแต่หายไปตรงไหนก็ไม่รู้)

เอาละครับมาเข้าประเด็นเลยดีกว่าที่ผมยกเรื่องค่าประกันมิเตอร์นี้ก็เพราะท่องเน็ตไปเจอคนตั้งคำถามว่า....

กรณีมิเตอร์เป็นชื่อพ่อแล้วพ่อเสียชีวิตแล้วจะต้องทำไงค่ะ “ และ 

 อยากทราบว่า เจ้าบ้านเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเจ้าบ้านใหม่จะลงได้ไหมค่ะ

ซึ่งมันมาตรงกับปัญหาของผมพอดี แล้วผมก็ไปอ่านดูคำตอบของผู้รู้ที่มาตอบความเห็นซึ่งมีดังนี้:

“ให้ไปทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อที่การไฟฟ้าใกล้บ้านได้เลยคับ “

เคยแจ้งขอแล้ว การไฟฟ้าบอกยุ่งยากต้องไปอำเภอเอาใบมรณะ ไปแจ้งก่อน

โทรถาม call center บอกว่าให้กรอกชื่อทายาทหรือผู้รับมรดกได้เลย ต้องลองดูแบบฟอร์มพรุ่งนี้ “

ซื้อบ้านต่อจากเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อมิเตอร์ต้องทำยังไงดีคะ ติดต่อเจ้าของเดิมก็ไม่ได้ค่ะ

แบบฟอร์มดูได้จากไหนหรอค่ะ

ในบิลแจ้งค่าไฟล่าสุดจะมีคิวอาร์โค้ดอยู่ข้างล่างค่ะ ใช้ไลน์แสกนได้เลยค่ะ

 ซื้อบ้านต่อจากเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อมิเตอร์ต้องทำยังไงดีคะ ติดต่อเจ้าของเดิมก็ไม่ได้ค่ะ

 “เจ้าของมิเตอร์เป็นยายค่ะแล้วก็ใช้คนละนามสกุล

 “มีปัญหาเดียวกันค่ะ ไปที่การไฟฟ้าแล้วแต่เขาบอกว่าทำไม่ได้ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงกันแน่ค่ะ

[url=https://www.facebook.com/profile.php?id=100006942558451&comment_id=Y29tbWVudDozNDU2NDA4NjkxMDU1MjQ2XzM0NTczNTI2NDA5NjA4NTE%3D] “

 

"แล้วเราซื้อบ้านเขามานาน30กว่าปีแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยเพราะเจ้าของเก่าตายไปแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ยกตัวอย่างมาแค่นี้..ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่าเขาได้รับการแก้ปัญหาไปหรือเปล่าส่วนผมจะไปหาคำตอบเพิ่มเติมก็พยายามเข้าไปตามลิ้งค์ที่เขาให้มาหลายครั้งแต่ก็เจอคำว่า “ขออภัย “ อย่างที่เอามาให้ดู

[Image: rFZqUWn.jpg]

ผมก็ค้นต่อไปก็ไปเจอคำชี้แจงหรือคำตอบแนะนำที่คิดว่ามาจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดังนี้ :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA  ขอแจ้งข้อมูลดังนี้ เรื่องการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียน 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผ่าน Website PEA , PEA Facebook ,PEA Line Official Account@peathailand,Application PEA Smart Plus โดยการสแกน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม กรณีผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า เช่น กรณีซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์ เอกสารประกอบการตรวจสอบสิทธิ ดังนี้

คำร้องขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าประเภท 1-2 (เฉพาะผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า)
หนังสือการโอนสิทธิให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ร้องขอ(ตามแบบฟอร์ม กฟภ.-2) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาซื้อขายโฉนดที่ดิน นส.3
หลักฐานผู้ขอรับเงิน
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน
กรณีเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อายุไม่เกิน เดือน ประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองและบัตรประชาชนของผู้ลงนามมอบอำนาจตามข้อ 1
ใบเสร็จรับเงินประกันฯ (ถ้ามี)
หน้าสมุดเงินฝากธนาคารที่เลขที่บัญชีและชื่อเจ้าของบัญชี กรณีเลือกขอรับเงินโดยการโอนเงิน (ชื่อบัญชีเดียวกับชื่อผู้ขอรับเงินเท่านั้น)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 1129 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แล้วในกรณีผู้ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ได้หรือไม่เป็น...จะทำอย่างไร..?

เป็นไปได้ไหมที่การไฟฟ้าฯตัดทอนปัญหาหยุมหยิมให้ลดน้อยลงไปดั้งนี้ :

1.  มีจดหมายเตือนไปยังผู้ที่มีรายชื่อที่เป็นผู้ใช้ ไฟฟ้าหรือได้วางเงินประกันมิเตอร์ว่าจะได้รับคืนเท่าไหร่อย่างไรเมื่อไหร่(การที่ให้ประชาชนไปตรวจสอบเองว่ามีสิทธิหรือไม่มันเป็นการโยนภาระให้กับผู้ใช้ยิ่งกับผู้ใช้ที่ไม่เข้าใจแล้วปัญหามันจะมีตามมามากมายตามตัวอย่างที่เอามาให้ดู

2.  เมื่อผู้ใช้ที่เป็นคนจ่ายบิลที่เรียกเก็บทุกเดือนเห็นว่าเป็นชื่อตรงกับตนก็ไม่เป็นไรก็ให้เอาหลักฐานไปติดต่อขอรับคืนตามนั้นส่วนคนที่ไม่ได้มีชื่อในบิลหรือใบเรียกเก็บแต่มีหลักฐานว่าเป็นผู้จ่ายบิลและอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่มีมิเตอร์หลังนั้นมาอย่างน้อย 6 เดือนก็สามารถขอให้ลงทะเบียนเปลี่ยนมาใส่เป็นชื่อของตนเองได้โดยทำหนังสือสัญญาแสดงตนพร้อมหลักฐานว่าจะรับผิดชอบในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนคัดค้านเท่านี้เรื่องก็จบ

3.  กรณีอื่นๆก็เช่นเดียวกันมันก็จะลดทอนตัดปัญหายุ่งยากไปได้ตั้งเยอะ

4.  ถ้าท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็เชิญนะครับ
 

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=10222

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0

11 ความเห็น

 
ไทEfreedom

ตอนนี้ยังงงอยู่ 2-3 เรื่อง
1. คำคำนี้ "เงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า" กับ "เงินประกันการใช้ไฟฟ้า"

2. เห็นเขาแชร์กันว่ามีคนโทรไปถาม กฟภ. ว่าถ้าขอคืน "เงินประกันการใช้ไฟฟ้า" แล้วต่อไปถ้ามิเตอร์ไฟเสีย ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไฟใหม่ เราต้องจ่ายค่าประกันใหม่ บางคนจึงไม่อยากไปทำเรื่องขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

3. เห็นเขาแชร์กันอีกเช่นกัน ว่า "เงินประกันการใช้ไฟฟ้า" คือเงินประกันกรณีผู้ใช้ไฟไม่จ่ายค่าไฟ การไฟฟ้าก็จะหักเอาจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ดังนั้น "เงินประกันการใช้ไฟฟ้า" ไม่เกี่ยวอะไรกับมิเตอร์ไฟฟ้า หรือประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
619

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือเราไม่จ่ายค่าไฟฟ้าแค่เพียงเดือนเดียว Subcon มาถอดไฟออกจากมิเตอร์เลยครับเราจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ครับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า  แต่ถ้าเราไม่จ่ายไฟฟ้ามาถอดสายไฟออกจากมิเตอร์เราก็ต้องเสียค่าต่อกลับคือครับ 150 บาทได้ครับพร้อมชำระค่าไฟที่ค้างในเดือนนั้น  ไม่เกี่ยวกับเงินประกันค่ามิเตอร์ครับ

สรุปคือเงินประกันมิเตอร์ต้องจ่ายทุกบ้านที่ขอไฟฟ้า ส่วนเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ครับ

 

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
akausa

อันนี้เป็นคำถามตอบจากผู้ที่มาให้ความเห็นในเฟสผมไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรือเปล่า

Sirisak Kapuan เป็นนโยบาย จากรบ .ครับ การที่ไฟฟ้าต้องทำคือเขาต้องสนองเจตนา คืนเงินตามรบ.สั่ง หน่วยงานก็ปรับรูปแบบเข้ากับสถานะการณ์ครับ ปกติต้องเตรียมเงินประกันตัวนี้ไว้ เผื่อหนี้สูญ ครับ

อาข่า : ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าประกันการใช้ไฟฟ้าต่างกันอย่างไร ต้องจ่ายค่าประกันอย่างละเท่าไหร่ แล้วอย่างไหนจะได้รับคืนยังไม่ชัดเจนครับ
o
Sirisak Kapuan Veerachai Kittiwanich สมมุติ คุณเช่าบ้านคุณต้องวางเงินประกัน เผื่อคุณย้ายออกหรือหายไปเลย เงินประกันตัวนี้ละครับ จะช่วยบรรเทา คนให้เช่าบ้าน อัตราก็ตามขนาดมิเตอร์ ครับ

Veerachai Kittiwanich Sirisak Kapuan ตัวอย่างประกันค่าเช่าบ้านผมเข้าใจแต่เรื่องค่าประกันการใช้ไฟฟ้ากับค่าประกันมิเตอร์คำตอบยังไม่ชัดเจนครับ สมมุุตินะสมมุติ ผมไปยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าที่บ้านหลังใหม่ของผม ผมจะต้องเสียค่าประกันการใช้ไฟเท่าไหร่และค่าประกันมิเตอร์อีกเท่าไหร่หรือว่ามันรวมกันเป็นอันเดียวกันและถ้าหากผมจ่ายค่าประกันไป 5000บาท 10ปีให้หลังเวลาผมจะเลิกใช้ ผมจะได้เงินคืนเต็มจำนวนหรือเปล่า เงินผมที่แช่อยู่ที่การไฟฟ้า 10 ปี จะมีดอกเบี้ยงอกเงยให้ไหม?

ป.ล. ยังไม่มีคำตอบอธิบายมาให้ครับ ถ้ามีผมจะเอามาแจง

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
3 ส

เหนื่อยแทนครับ

เหงา

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
down2011

ทำเรื่องง่ายให้ยุ่งยาก คือความคิดของรัฐบาลชุดนี้ ชาวบ้านธรรมดาตาสียายสา คงไม่ได้คืน ก็เข้าทางการไฟฟ้าเก็บเข้ากระเป๋าตุง

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
akausa

ถ้าไม่มีใครมีหลักฐานที่พอเพียงไปเครมคืน...เขาว่า..เงินก็จะกองอยู่ตรงนั้น

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  1
 • sad
  0
คุณรู้สึก wow
 
ตาคำผาย

แจ้งในบิลล์ว่ายอดคืนเท่าไหร่ แล้วหักจ่ายค่าไฟแต่ละเดือนจนกว่าจะหมด แค่นี้ง่ายๆ ทำไมไม่ให้คนเขาเลือกแบบนี้ได้ละ

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
619

มันคงคิดว่าบางคนเอาเงินไปใช้จ่ายจำเป็นอย่างอื่นที่จำเป็นกว่าเอามาหักเป็นค่าไฟในแต่ละเดือนนะครับ

แต่มีหลายคนที่หักเงินค่าไฟผ่านบัญชีเมื่อเงินค่ามิเตอร์เข้าบัญชีมาก็เหมือนกับหักจ่ายค่าไฟไปในตัว

เหมือนกันครับ

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
ตาคำผาย

เปิดช่องให้คนที่ไม่ต้องการลงทะเบียน คนที่ลงทะเบียนก็คืนเงินให้เขา  คนที่ไม่ลงก็หักค่าไฟให้เลย 

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
akausa
ผมได้ไปที่การไฟฟ้ามาเพื่อที่จะลงทะเบียนขอค่าประกันมิเตอร์คืน....เจอแบบฟอร์มนี้...ผมจะต้องทำยังไงต่อ...

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นชื่อพ่อ..ซึ่งเสียชีวิตไปร่วม 30ปีแล้ว ทายาทที่เหลือ 6 คนอยู่ต่างประเทศ 3 คน

จะขอเปลี่ยนขื่อผู้ใช้เป็นผมที่จ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้มาเป็น 10 ปีแล้วมีชื่อผมเป็นเจ้าบ้านยังจะต้องนำใบมรณบัตรของพ่อไปแสดงผมจะไปหาที่ไหน....

ถ้าผมไม่สามารถหาหลักฐานตามที่การไฟฟ้าฯ ต้องการแล้ว ผลมันจะเป็นยังไง?

[Image: 6DZmkTW.jpg]

 

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
619

เคสนี้ผมมั่นใจเลยว่ามีอยู่เกือบ 50% ทั่วประเทศได้ครับ

ที่จริงมาตราการนี้แม่งย่องแย้งกับความเป็นจริงการไฟฟ้ามันใช้ AI

จับแค่เลขที่บัญชีกับผู้ขอไฟฟ้าเป็นชื่อที่ตรงกันเท่านั้นถึงจะจ่ายคืนค่าประกันให้

ควรเอาทะเบียนราษฎชื่อเจ้าบ้านในบ้านเลขที่นั้นมาจับด้วยจะทำให้ง่ายในการคืนเงิน

ป้องกันการแอบอ้างรับเงินคืนได้ด้วยครับ 

 

 

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0