โอกาสฟันฝ่าไปถึงจุดหมายมี ไม่ว่าจะช้าจะเร็ว.

โอกาสฟันฝ่าไปถึงจุดหมายมี ไม่ว่าจะช้าจะเร็ว.

3 ความคิดเห็น

รัฐบาลต้องแสดงให้เห็นอย่างจริงใจว่า... ...“ซื่อสัตย์–เสียสละ–ทำเพื่อราษฎร”

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1130587

 

โอกาสฟันฝ่าไปถึงจุดหมายมี ไม่ว่าจะช้าจะเร็ว.

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1130567

 

 

พฤศจิกายน 2560

+1
18
 
3 ความคิดเห็น
Loading...