โลกวันนี้และวันหน้าคือโลกดิจิตอล นักการเมืองรุ่นเก่าจะ...

โลกวันนี้และวันหน้าคือโลกดิจิตอล นักการเมืองรุ่นเก่าจะ...

โลกวันนี้และวันหน้าคือโลกดิจิตอล นักการเมืองรุ่นเก่าจะค่อยๆ หายไป หากไม่เรียนรู้เทคโนโลยี หากใช้เทคโนโลยีไม่เป็น  จะตกยุค จะไม่ทันโลก จะอายสังคม จะตอบคำถามไม่ได้  เทคโนโลยีต่างๆ จะพัฒนาไปเร็วมาก และยึดโยงกันไปหมดทุกด้าน  เช่น ด้านการเงิน การธนาคาร การเศรษฐกิจ ด้านข้อมูล data ต่างๆ ด้านการทหาร

ประเทศใดที่ล้าหลังด้านเทคโนโลยี จะตกเป็นเบี้ยล่างประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่ล้าหลังสาเหตุหลักเกิดจากรัฐบาลที่บริหารประเทศนั้นๆ บริหารประเทศไม่เป็น ที่บริหารไม่เป็นเพราะตนเองขาดความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยี  ขาดวิสัยทัศน์ ขาดหลักการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ขาดที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สังคมพิสูจน์ได้ไม่อยาก จะเห็นได้ทันที

โลกยุคเทคโนโลยี  การมีอำนาจ มีบารมี การเก่งแต่พูด การใช้กฎหมู่หรือกฎหมายข่มคนอื่น จะยังไม่เพียงพอ จะทำได้ลำบากในโลกยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

2 ความคิดเห็น

 
3 ส

โลกอนาคต

งงงง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

โลกเราเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆครับ แน่นอนว่านักการเมืองรุ่นเก่าจะไม่ปรับอย่างแน่นอน

ยกตัวอย่างยุคนี้ สว.มีแต่แก่ๆจะเข้าโล่งกันทั้งนั้นเขาไม่ยอมเปลี่ยนหรอกครับ เพราะเขารู้

ว่าถ้าเขาเปลี่ยนความเป็นอยู่หรือพรรคพวกลูกหลานเขาจะลำบาก ดังนั้นคนพวกนี้จะพยายาม

ปลูกผังให้เด็กรุ่นใหม่ๆยึดวัฒนธรรมเก่าๆอย่างเช่นงานวันเด็ก ต้องปลูกฝังให้เด็กเล่น ปืน เล่นรถถัง

ระเบิด เพราะถ้าถามเด็กว่าโตขึ้นไปหนูอยากจะเป็นอะไร แน่นอนว่า 99.99% เป็นทหารครับ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0