แรมเบือนแรมบิดพลิ้ว ตามลม

แรมเบือนแรมบิดพลิ้ว ตามลม

แรมเบือนแรมบิดพลิ้ว     ตามลม

แรมลู่แรมกลิ้งกลม           พลิกลิ้น

แรมเบี้ยวย่าไป่ชม           เท็จท่า  เองนา

แรมบ่นสาบานสิ้น            ผิดไท้  ให้จม.

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่แรมโบ้

โมโห