"แม่เลื่อน"

"แม่เลื่อน"

ไปขึ้นภูมา จึงไม่ได้ตามข่าวคราวสังคมการเมืองมากนัก

แว่วๆ แต่ว่า จะเลื่อน

..ก็ดีเหมือนกัน ...

.

.

.

เห็นบ่นกันอึงคนึง

แต่... มีดี ก็มีเสีย ....

มีเสีย ก็มีดี....

.

หากการเลื่อนครั้งนี้ เลื่อนไปสักไม่เกิน 1-2 เดือน

..

ทำไมว่าดี?

เพราะ ขณะนี้ มีความสับสนมาก ในเรื่องชื่อพรรค

มีความสับสนมาก กับการลดแลก แจกแถม ให้กับคนจนจริง ไม่จนจริง

และสารพัดโครงการต่างๆ

รวมทั้ง ความสับสน จากคนทีย้ายพรรค ... ว่าใครเป็นใคร ...

ทั้งหมดนี้ จะได้มีเวลาพอให้ทำการแจกแจง สื่อ ให้ชาวบ้านชาวช่อง รู้

ว่า ไผ เป็น ไผ

...

รวมทั้งได้มีเวลา การแนะนำคนแก่คนเฒ่า ถึงกลวิธีที่จะทำให้กาบัตรได้ถูกต้อง 

ไม่สับสน

..

ทั้งการตระเตรียมสรรพกำลัง ในการจัดคน เพื่อสอดส่องติดตามพฤติกรรมในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

.

.

.

.

พลิกวิกฤติ เป็น โอกาส

3 ความคิดเห็น

 
มังกรดำ

หมายเหตุ

"แม่เลื่อน"

คือคณะละคร ในยุคก่อน

 
มังกรดำ

สำคัญที่สุด

ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี

ในการใช้เวลาที่มี เพื่อลงไปทำการ

“เน้น...แนะนำ คนแก่คนเฒ่า และชาวบ้านท ถึงกลวิธีที่จะทำให้กาบัตรได้ถูกต้อง 

ไม่สับสน ว่า ไผ เป็นไผ”

รวมทั้ง การจัดเตรียมกำลัง เพื่อสอดส่อง หน่วยเลือกตั้ง ให้รัดกุม

 
3 ส

ไอ่ตูบ

โมโห