เ ล ะ ไ ม่ มี ชิ้ น ดี . . . . . . .ไอ้ ค ว า ย เอ้ย !

เ ล ะ ไ ม่ มี ชิ้ น ดี . . . . . . .ไอ้ ค ว า ย เอ้ย !

เ ล ะ ไ ม่ มี ชิ้ น ดี . . . . . ไอ้ ค ว า ย เอ้ย !

.

Subject : COVID-19 Virus cannot be controlled.

.

   เวลานี้การแพร่เชื้อ...ติดต่อกันมั่วไปหมด สนามมวย มหาลัย โบส ฯลฯ

แต่ผู้ติดเชื้อ...กล้าออกมาแสดงตัวกันเป็นแถว...น่ายกย่องที่ยอมรับผิดชอบ

ต่อสังคม....แต่ชายชาติทหารที่ติดเชื้อ...กลับไม่กล้าเปิดเผยตัวตน

ต่อสาธารณชน...น่าอับอายแทนจริงๆ.

     สถานการณ์การแพร่กระจ่ายของไวรัสเข้าสู่ ระยะที่ 3.... 100 %

แต่นายพิษณุ กับ แถ คอเป็นเอ็นว่า.....ระยะที่ 3 ของไทยไม่เหมือนใครๆ

ถ้าเป็น ค ว า ย พูด...กูก็ไม่เถียงมึงหรอก.....ไอ้ขี้ข้าเผด็จการมืออาชีพ

ถ้าจะพูดว่าเป็นสุนัขรับใช้ ทรราช ก็จะหาว่าหยาบเกินไป...ตามสบายไอ้นุ.

   ฟัง อ.สิโรจน์ วิพากษ์ดีกว่า......ว่ามันขนาดไหน...ห้ามพลาดนะครับ

.

Overview ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563

.

https://www.youtube.com/watch?v=fUrXJxSrN-8

.

 • love
  5
 • haha
  0
 • wow
  3
 • sad
  4

9 ความเห็น

 
Chuu

ระยะที่ 3 หมายถึง การติดต่อ ระหว่าง คนไทย กับ คนไทย ด้วยกัน

ภายในประเทศไทย.....แต่หาต้นตอแหล่งที่มากันไม่ได้...ติดต่อกันมั่ว

ไปหมดเหมือนลูกโซ่....จนไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยวิธี ค ว า ย ๆ

ที่ใช้อยู่  ทุกวันนี้......เหมือนกับ อิตาลี กำลังประสพชะตากรรมอยู่ขณะนี้.

.

 • love
  3
 • haha
  2
 • wow
  2
 • sad
  3
 
ปั้นจิ้ม

 • love
  4
 • haha
  3
 • wow
  5
 • sad
  4
 
Chuu

14 55555 14

 • love
  3
 • haha
  2
 • wow
  4
 • sad
  3
 
Zamson

หลักการพิจารณาว่าระยะสามหรือไม่(เพิ่มเติม)

นอกจากที่คุณชูบอก คือ ต้องมีจำนวนมาก ในระยะเวลาที่รวดเร็วมาก และแพร่ในบริเวณกว้างขวางมาก คือหลายๆพื้นที่พร้อมๆ กัน ว่างั้น

 • love
  2
 • haha
  3
 • wow
  6
 • sad
  4
 
Chuu

คารวะ

 • love
  5
 • haha
  7
 • wow
  1
 • sad
  4
 
Chuu

นุ้ย สุจิรา โพสต์ความในใจ....ไม่ไหวแล้ว.

.

https://www.youtube.com/watch?v=hfbj79_92mE&list=WL&index=6&t=0s.

.

 • love
  6
 • haha
  3
 • wow
  8
 • sad
  5
 
3 ส

อนาถนายกไทย

เหงา

 • love
  5
 • haha
  4
 • wow
  8
 • sad
  4
 
Chuu

หวัดดี 3 ส

 • love
  7
 • haha
  1
 • wow
  7
 • sad
  7
 
Chuu

 • love
  3
 • haha
  8
 • wow
  4
 • sad
  7