เอ..หรือว่า“ทรั๊มป์ “บอกปัด“ปายุด “เพราะจะบอกว่า “สหรัฐอเมริกา..ไม่มีเพื่อนเป็น...อาชญากร.....

เอ..หรือว่า“ทรั๊มป์ “บอกปัด“ปายุด “เพราะจะบอกว่า “สหรัฐอเมริกา..ไม่มีเพื่อนเป็น...อาชญากร.....

  ภายใต้บทบังคับ ของกฎหมายระหว่าประเทศ...
 19748858_850209971812668_502689681221414...e=59CF440D]

ตามนี้เลยครับ :

เมื่อได้พิจารณาด้วย บทบัญญัติที่ 2 ของ ร่างสนธิสัญญาที่ว่าด้วย ความรับผิดของรัฐ อันว่า ด้วยการกระทำ ที่ละเมิด ต่อ ตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศ ในระดับนานาชาติ ปี ค.ศ. 2001 หรือ The Articles on the Responsibility of a State for Internationally Wrongful Acts, 2001

๑. สิ่งที่คุณประยุทธฯ หัวหน้า Junta ที่ได้ประกาศก้องโลก ออกไป ในเรื่อง การสร้าง และ การวางรถไฟไทยสาย “สุนัขหางด้วน” (ความเร็วปานกลาง ในระหว่าง ไทย - จีน) ทับซ้อน

๒. ลงไปบน สายทางรถไฟ ความเร็วสูง ของ เส้นทางสายทรานเอเชี่ยน เรลล์เวย์เน็ทเวริอค์ (the Trans - Asian Railway Network) ที่องค์การสหประชาชาติ โดย UNESCAP เป็น เจ้าของโครงการ

๓. เรา สามารถ เห็นได้ โดยไม่ต้องพิจารณา อย่างลึกซึ้ง ในข้อกฎหมาย แต่อย่างใดๆ ว่า เป็น การละเมิด ต่อ ข้อกฎหมาย ดังที่เขา ได้บัญญัติไว้ และ ว่ามา

๔. ถ้า ประชาชนคนไทยต่าง ปล่อยปละ ละเลย ให้มี การกระทำต่อไป จน จบสิ้น คนไทยทั้งประเทศ นั่นแหละ คือ

๕. ผู้ ที่ต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าปรับไหม และ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ชาติ หรือ รัฐ คู่ภาคีตาม (สนธิสัญญา) the Intergovernmental Agreement on the Trans - Asian Railway Network, 2006

๖. ทีนี้ เรา หันมา พินิจพิจารณา บทบัญญัติที่ 2 หรือ Article 2 ของบทสนธิสัญญา ดังที่กล่าวอ้าง เป็น ต้นร่างของสนธิสัญญา แต่ มีผลบังคับแล้ว ในฐานะ ที่เป็นข้อกฎหมาย

บทบัญญัติที่ ๒

Article 2 Elements of an internationally wrongful act of a State
บทบัญญัติที่ 2 องค์ประกอบ ของ การกระทำละเมิดของ รัฐ ในระดับนานาชาติ

๗. มีข้อความสำคัญ ที่ถอดความ เป็น ภาษาไทยได้ดังนี้:

“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:

“รัฐ ได้กระทำการละเมิด ต่อ ตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อได้กระทำการ อันเป็น การกระทำ หรือ งดเว้นกระทำ

(a) is attributable to the State under international law; and
(ก) ที่การกระทำ ดังกล่าวของ รัฐ อยู่ในข่าย หรือ มีคุณลักษณะ เป็น การกระทำของ รัฐ ภายใต้บทบังคับของ กฎหมายระหว่างประเทศ และ

(b) constitutes a breach of an International obligation of the State.”
(ข) ที่กำหนดเอาไว้ว่า เป็น การละเมิด ต่อ พันธกรณีของ รัฐ ในระดับนานาชาติ”

๘. เมื่อการกระทำของรัฐไทย หรือ ประเทศไทย ในเรื่องการสร้าง และ การวางรางรถไฟ ความเร็วปานกลาง ทับซ้อน ลงไป บนเส้นทางสาย ทรานส์เอเชี่ยน เรลล์เวยย์ เน็ทเวิร์คโดยคุณประยุทธฯ หัวหน้า Junta ไม่ใช่ รัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐไทย หรือ ประเทศไทย และ การเข้ามาใช้ อำนาจรัฐ เข้ากระทำการ ยึดอำนาจรัฐ เป็น ความผิดตามสนธิสัญญา หรือ พันธกรณี (Obligation) ตามสนธิสัญญา หรือ

๙. (สนธิสัญญา) Convention against Corruption, 2003 และ รัฐไทย หรือ ประเทศไทย ได้ให้สัตยาบัน ต่อ สนธิสัญญา ฉบับดังกล่าวนี้ แล้ว ในวันที่ 1 มีนาคม ปี ค.ศ. 2011 หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทย มี หน้าที่ ต้อง งดเว้น ที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืน ต่อ ความตามที่บัญญัติไว้ในสนธิสัญญา ฉบับที่กล่าวถึงนี้ และ

๑๐. การเข้ายึดอำนาจ ไม่ทำให้ ผู้ยึดอำนาจ เป็น “อธิปัตย์ ” หรือ “the Sovereign” แต่ จะทำให้ ผู้ กระทำการ ยึดอำนาจ และ นำเอา อำนาจรัฐ ไปใช้ กลายเป็น อาชญากร ในความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ (Criminal under International Law per se)

๑๑. เมื่อคุณประยุทธฯ ในฐานะหัวหน้า Junta ประกาศ ยก เส้นทางรถไฟ และ บวกด้วย ผลประโยชน์สองข้างทางรถไฟ (ความเร็วปานกลาง) ยกให้ แก่ จีนแผ่นดิน ใหญ่ ทั้งๆที่ ไม่มีอำนาจ กระทำได้

๑๒. อีกทั้งยัง สร้างเส้นทางรถไฟ สายนี้ ทับซ้อน ลงไป บนเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายทรานส์เอเชี่ยนเรลล์เวยย์ ดังกล่าว ที่สหประชาชาติ โดย UNESCAP เป็น เจ้าของโปรเจ็ค จึงเป็น การละเมิดต่อ (สนธิสัญญา) ) the Intergovernmental Agreement on the Trans - Asian Railway Network, 2006 ซ้ำซ้อนเข้าไปอีกหนึ่งสนธิสัญญา

*****เพราะฉะนั้น ที่นายโดนัล ทรั๊มป์ ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา คนปัจจุบัน ประกาศ ยกเลิก นัดการประชุมด้วย กลางคัน นั้น เท่ากับ สหรัฐอเมริกาบอก เราคนไทยว่า “สหรัฐอเมริกา ไม่มีเพื่อน เป็น อาชญากร ภายใต้บทบังคับของ กฎหมายระหว่างประเทศ” ***** 

........................ (มีต่อ)

ขอขอบคุณ

อ. Thanaboon Chiranuvat

 

July 8st, 2017

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=7369

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0

6 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่ตูบลุงฉุน

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
tongtata

ไอ่ตูเบ้  ลุงฉุน  ขำๆ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
Bugbunny

ข้อมูลนี้น่าสนใจ และแสดงชัดถึงความรังเกียจที่สังคมโลกเขามีต่อหัวหน้าคณะ คสช. ชื่อประยุทธ

ปู้นำสิงห์ขี้คุยที่ตีราคาสูงให้ตนเอง ลองคิดดูสิ
การประชุมสุดยอดG-20 ที่จัดขึ้น ณ นครฮัมบวก เยอรมนีครั้งนี้
ประเทศลูกหม้อASEAN ที่เป็นG20 มีอินโดนีเซียเพียงชาติเดียว

แต่ ทำไม นายกรัฐมนตรีเฮียเล้งจากสิงคโปร์ และเฮียฟุค จากเวียตนาม ได้รับเชิญ และได้จับมือกับผู้นำทรงอำนาจหลายคน

เจ๊Angela Dorothea Merkel เธอไม่เชิญคนป่วยครับ
กลัวติดโรค 5555555

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
akausa

ทร้๊มป์เองก็โดนเหมือนกันนะ....นสพ.ฝรั่งเขาว่าอย่างนี้....

 G20 photo

IN G20 PHOTO, TRUMP COULDN’T SHOVE HIS WAY TO THE FRONT AND CENTER OF WORLD LEADERS

http://www.newsweek.com/g20-photo-trump-merkel-macron-633358?utm_source=...

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
akausa

While it certainly would have been interesting, any attempts by Trump to ensure a more prime position in the shot likely would have proven futile. There are complex protocols that go into determining the positions of the world leaders in the official photo but it primarily comes down to how long they have been in office.

Thus, Trump, who only entered the White House in  January, was on the outskirts, with Macron, who became French president in May, to the outside of him. On the other side of the shot was South Korea’s newly elected leader, Moon Jae-In.

Meanwhile, taking up prime position in the center of the photo was Germany’s Angela Merkel, who has held power in Germany since 2005.

The protocol involved didn’t stop many from attaching plenty of symbolism to the U.S. president being on the outer reaches of world leaders, particularly when a year ago Barack Obama was front and center next to Merkel.

G20 2016From left, front row: Brazil's President Michel Temer, Indonesia's President Joko Widodo, Mexico's President Enrique Pena Nieto, South Africa's President Jacob Zuma, US President Barack Obama, German Chancellor Angela Merkel, China's President Xi Jinping, Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, Russia's President Vladimir Putin, French President Francois Hollande, South Korea's President Park Geun-Hye, Argentina's President Mauricio Macri, India's Prime Minister Narendra Modi; second row, from left: Saudi Arabia's Deputy Crown Prince and Minister of Defense Muhammad bin Salman Al Saud, Britain's Prime Minister Theresa May, Australia's Prime Minister Malcolm Turnbull, Italy's Prime Minister Matteo Renzi, Laos' President Bounnhang Vorachith, Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev, Chad's President Idriss Deby, Senegal's President Macky Sall, Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi, Japan's Prime Minister Shinzo Abe, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, European Council President Donald Tusk, President of the European Commission Jean-Claude Juncker; (3rd row L-R) Argentina's President Mauricio Macri, (unknown), IMF Managing Director Christine Lagarde, Thailand's Prime Minister Prayut Chan-O-Cha, Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong, Spain's Prime Minister Mariano Rajoy, UN Secretary-General Ban Ki-Moon, and three others pose for family photo in Hangzhou on September 4, 2016.GREG BAKER/AFP/GETTY IMAGES

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
tongtata

เยอรมันเค้าเด่นจริง ๆ . . ขอบคุณนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0