เห็นมาหลายกระทู้หลายคำ...ที่น่าจะต้องคิดให้ดี ก่อน

เห็นมาหลายกระทู้หลายคำ...ที่น่าจะต้องคิดให้ดี ก่อน

เข้าไปอ่านบางกระทู้

เข้าไปอ่านบางคำ

จริงอย่างคุณหมอบีเวอร์เตือน

.

.

อย่างน้อย เจ้าของเว็บบอร์ดจะเดือดร้อน

ตรอง และ กรองคำ กรองความก่อน ให้มากๆ