เหมือนแมงสาปกรูออกจากท่อหลังโดนพ่นควันไล่ยุง

เหมือนแมงสาปกรูออกจากท่อหลังโดนพ่นควันไล่ยุง

ส่วนใหญ่ทำใจไม่ได้เก็บอาการไม่อยู่

ทีไอ้ตูคนายกเผด็จการทหารหลอกแดกมา 5 ปี แม่งไม่พูดสักคำ

4 ความคิดเห็น

 
ป้าพลอย

5555 คุณมาร์ค จะไปเอาอะไรกับคนพรรค เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น 

ตอนนี้ รังแมลงสาป โดน ทรษช พ่นยาฉีด เเตกรังหาที่อยู่ใหม่ จากนั้น

อาจไปรวมกับ ปชร กปปส ปชป อย่างเดิม อาจใช้ ปิด กทม นำนกหวีด

ออกมาเป่าเหมือนเดิม แต่ ณ วันนี้ความศรัทธาจากคนหลงผิด มันคง

จะเหลือน้อยเต็มทนนะ 

 
ปลาไหลตัวพ่อ

ปากกระโถนแก้วสรร ก็ออกมาว่าด้วยนะเออ

 
619

ไอ้เจมสัก ไอ้ไพบูน ไอ้ตัวเหี้ยพวกนี้จะออกมาก่อน  

 
3 ส

ไอ่แมลงสาป

โมโห