เลิกคบเลิกคุยด้วย

เลิกคบเลิกคุยด้วย

สำหรับทุกคนไม่ใข่แค่สมาชิกในบอร์ด
ผู้สนับสนุนเผด็จการและพรรคที่ฝักใฝ่เผด็จการ
ถ้ากระทำการใดที่แสดงถึงฝักใฝ่สนับสนุนเผด็จการ
ชาตินี้กาไว้บนหนังหมาไม่คบไม่สนทนาด้วยทั้งนั้นไม่ว่าจะกลับตัวกลับใจก็ไม่เอา
เมื่อเป็นเห้ก็เป็นให้ตลอด

2 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่เผด็จการทะเห้

โมโห

 
tongtata

ไอ่ทะเห้เผด็จการ . . 16   09 บึ้ม !!! บึ้ม !!!