เลวที่สุด ตั้งแต่เมืองไทยเคยมีมา

เลวที่สุด ตั้งแต่เมืองไทยเคยมีมา

ปรมาจารย์วิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เคยสั่งสอนคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ อาทิ ศ.ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์เป็นต้น ต่างสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่า

“รัฐธรรมนูญฉบับนี้เลวที่สุดตั้งแต่เมืองไทยเคยมีมา”

ผมในฐานะที่เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ และตุลาการรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๘ มีความเห็นเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดอย่างหนึ่งได้แก่บทบัญญัติว่าด้วยองค์ประกอบ ที่มา และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสับสนวุ่นวายและขัดหลักการประชาธิปไตย

นอกจากนี้ขบวนการสมัคร คัดสรร และแต่งตั้งยังเปิดโอการให้มีการแบ่งสายวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นจริงอยู่ในขณะนี้

 
 
124
6
61

4 ความคิดเห็น

 
619

เกิดมาก็พึ่งจะเคยเจอนี่เหละ มั่วฉิบหาย รธน.เผด็จการฉบับนี้

 
linchi

นายปาโมดกีเป็นอีกคนที่เรียกมันมา...อย่ามาพูดเอาดี

 
tongtata

เป็นรัฐธรรมนูญที่ผู้ร่างกลัวหัวหด!! . . เต้น เต้น เต้น บึ้ม !!! บึ้ม !!!

 
3 ส

คนสุดชั่ว

โมโห