เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

3 ความคิดเห็น

           เมื่อวันที่ 6 กย. 60 มีงานแถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ "เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน" มาดูคลิปการบรรยายที่สำคัญนี้กัน

           ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกก่อตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน ก่อตั้งสมาคมนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้าน การยึดถือประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านเป็นศูนย์กลางก็คือการยึดถือประโยชน์ของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศ้ยที่สอดคล้องกับตลาดคือความต้องการของผู้ซื้อบ้าน การคุ้มครองผู้ซื้อบ้านก็คือการเพิ่มความมั่นใจในตลาด ทำให้มีการซื้อขายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายบ้านและสถาบันการเงิน ตลอดจนสังคมโดยรวม

           ผู้ที่ร่วมอภิปรายมีดังนี้:

           คุณดวงรัตน์ รุ่งสาง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาฯ กรมที่ดิน

           คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน/

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด

           คุณดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

           คุณอลงกต บุญมาสุข ผู้บริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกสิกรไทย/เลขาธิการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

           คุณนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารทรัพย์สินรอการขาย และพัฒนาธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส)

           คุณสมพร มูลศรีแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก)

           คุณวิญญ วรัญูญู ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ/ที่ปรึกษาสมาคมผู้ซื้อบ้าน

           คุณกิตติ อึ้งมณีภรณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

           คุณชัยวัฒน์ วณิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส และบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ/และนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

อภิปราย: เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

โดย คุณธีร์ บุญวาสนา

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/V_yrJHYRQ1A

อภิปราย: เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

โดย คุณดวงรัตน์ รุ่งสาง

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/ZQqbn_8aY3o

อภิปราย: เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

โดย คุณกิตติ อิ้งมณีกรณ์

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/XJBEWHpnjPM

อภิปราย: เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

โดย คุณดรุณี รุ่งเรืองผล

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/OQy4SwSeEPk

อภิปราย: เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

โดย คุณนิยต มาศะวิสุทธิ์

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/vqPkeUAmEeU

อภิปราย: เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

โดย คุณสมพร มูลศรีแก้ว

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/T3To1UJyLJQ

อภิปราย: เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

โดย คุณอลงกต บุญมาสุข

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/DudXegIiAv0

อภิปราย: เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน

โดย คุณวิญญ วรัญูญู

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/COetS4oTdew

 

ที่มา: http://bit.ly/2wMKsYd

+1
26
 
3 ความคิดเห็น
ลิเกหลังม่าน
ลิเกหลังม่าน
11 ก.ย. 2017 - 20:49

keep หรือ รักษากระทู้นี้และคลิปที่อยู่ในกระทู้นี้ไว้นะขอรับ...

...

เสาร์อาทิตย์นี้....หากผมมีเวลาได้ดู....คลิป...เม้นท์...

และ...

หากผมมีความคิดเห็นในประเด็นนี้...

...

ผมกลับมากระทู้นี้...แน่ๆ...

...

 CU ขอรับ...

...

 

+
23
Loading...