เรานับถือศาสนาพุทธเพื่ออะไร

ควรจะตั้งหลักเสียทีว่า เรานับถือศาสนาพุทธเพื่ออะไร 

ความดี คือ ความดีอะไร อะไรเป็นความดีสูงสุด

 

 

ที่เรียกว่ารู้ศาสนาพุทธ รู้อย่างไรถึงจะถือว่ารู้ มีเขตไหนเป็นจุดจบ สำเร็จที่ตรงไหน

 

อันนี้ไม่เคยมีใครบอก

 

อาจารย์ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ปรารภกับท่าน พระพุทธทาสภิกขุ

จากหนังสือ เมื่อมหาบุรุษทางโลกและทางธรรมมาพบกัน

 

 

มหาเถรสมาคม ไม่ทำเรื่องนี้ให้เป็นแนวเดียวกันทุกวัดหรือครับ

12ความคิดเห็น
 • big60

  15 มี.ค. 2017 - 02:42

  ศาสนาพุทธ ก็เหมือนประชาธิปไตยนั่นแหละ กำหนดตายตัวก็จะขาดวิญญาณของหลักการณ์ไป

  ประชาธิปไตยนั้น การปกครอง จะต้องเป็นของประชาชน จะใช้วิธีใหนก็ได้ อยู่ที่สภาพสังคม แต่ต้องประชาชนตัดสินใจ หัวใจหลักจึงอยู่ที่ประชาชน

  ศาสนาพุทธนั้น การปฏิบัติ จะต้องมุ่งกำจัด โลภะ โทสะ โมหะ จะใช้วิธีใหนก็ได้ แต่สุดท้ายต้องไม่มี โลภะ โทสะ โมหะ หัวใจหลักจึงอยู่ที่ดับกิเลส

  เปรียบเหมือนกับการจะไปเชียงใหม่ ท่านจะไปทางใหนก็ได้ อยู่ที่ว่าตอนจะไปท่านอยู่ที่ใหน แต่สุดท้ายท่านต้องถึงเชียงใหม่ ไม่ใช่ถึงสถานที่อื่น

  คำว่า มหาบุรุษนั้น ใช้สำหรับเรียกผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เท่านั้น นอกนั้นไม่มี ตั้งกันขึ้นมาเอง

 • The Kingdom

  15 มี.ค. 2017 - 08:30

  สำหรับผม ศาสนาเป็นเหมือนเครื่องมือแก้ปัญหาที่เรียกว่าทุกข์

  เครื่องมืออะไรก็ตาม หากช่วยแก้ปัญหาแห่งทุกข์ได้ก็นำมาใช้ได้

  แม้กระทั่งเครื่องมือที่ไม่มีเคยมีบัญญัติอยู่เดิมก็ตาม

  ผมไม่ได้มีหน้าที่มาตรวจสอบว่า เครื่องมือนี้ถูกต้องตามแบบแผนเดิมหรือไม่  

  หรือจะทำลายเครื่องมือเดิม ๆ ที่ใช้กันมาหรือไม่

  อย่าลืมว่า ก่อนศาสดาจะประกาศเครื่องมือใหม่ขึ้นมา

  ท่านก็ได้รับการต่อต้านจากผู้ศรัทธาเครื่องมือเก่าเช่นกัน

  หลายพันปีผ่านไป ความคิดมนุษย์ที่ปฏิเสธสิ่งใหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณมีคุณใช้ชีวิตของคุณที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นมากนัก

  คุณจะประกาศว่าคุณไม่มีศาสนา ผมก็ไม่ได้แคร์อะไร เพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณ

  กระทั่งผู้คนในศาสนายังยึดติด ตัวกู ของกู แล้วไปไล่ทำลาย ตัวคนอื่น ของคนอื่น เพื่อสนองตัณหาส่วนตัว

  เหล่าบัวที่ชอบอ้างว่าพ้นน้ำแล้วแต่ไม่เคยบานรับแสงแดด

  ย่อมไม่รับรู้ความสว่างแห่งรุ่งอรุณ

 • linchi

  15 มี.ค. 2017 - 09:58

  เรานับถือศาสนา...เพื่อความยุติธรรม

  พิจารณาจากศีลทุกข้อ เพื่อความยุติธรรมของสัตว์โลกทั้งนั้น

  หรือพิจารณาจากประมวลกฏหมายอาญาหรือแพ่ง หรือวิ.อาญาหรือวิ.แพ่งแต่ละมาตรา สอดคล้องกับศีลทุกข้อเช่นกัน

 • SO

  15 มี.ค. 2017 - 10:39

  เรานับถือศาสนาเพื่ออะไร

   

  This is more interesting question including Buddhism, Chritianity, Muslim, Hindu, Bhram.

  All religions speak about life after death in some forms or another.  Reincarnation seems to be related to Eastern religins.  Pure heaven and hell seem to be related to Middle Eastern and Western religions.  The Native Americans have similar believe to Eastern religions.  However, ALL believe in Hell.

  We all believe in religion in hope of a better next life.  In Buddhism, reincarnate in a better life i.e. richer, more powerful by "Tum-Boon" in this life.  Hindu and Bhram have similar after life like in Buddhism.  The Lord Buddha had reborn so many time (I am not a buddhist, so I shouldn't say musch for the thing I do not know).

  Muslim protects or die for their religion to get 32 virgins in the next life.  The liberal Muslims have different idea about heaven.  It is similar to those of Christian, but they still believe in earning the salvation i.e. prayers 5 times a day, do certain things to earn the forgiveness to go to heaven.

  Christians are the laziest of them all and I am one of them.  Catholics stil believe silmilar to Muslim where you have to do good or tum-boon to get to salvation.  This is similar to Thummaguy concept accoring to those who are agaianst it, Catholics who are drug lords, Mafias give money to church to atone their sins, other words, buying yor way into the kingdom.  So, they do good things to earn the heaven.  This is what different bettwen Catholic and Protestant in term of theological disagreemet.

  Protestant believes that we do not earn the way into the heaven.  Our savation comes from the grace of God through Jesus Christ who pay for all our sins on this life or previous life by dying on the cross.  All we have to do was saying "forgive me Father" one moment before you die.  NOW, this create 2 thoughts or actions 1) I can be a mafia, selling drugs, rape wommen etc. and before I die, IF I HAVE a chace to say Forgive me Father", I will go to heaven - VERY stupid idea hah? 2) I will help others because I feel the love of God within me and appreciate the Grace of God through Jesus Christ.  I HELP without wanting anything because I know that I shall go to heaven because of the Grace of God, no earning needed, just accept God, Jesus and the Holy Spirit in your life.  Failing is acceptable.

  We all believe in religion because of Heaven and Hell.  IF one doesn't believe that there is no heaven and no hell then you do not need religions.  Those generals DO NOT believe that there is heaven and hell  that is why they can order soldiers to kill and did what they did. 

  This is my humble oppinion, philosoph, theology.  Noone has to agree with me. Peace.

 • อินทรีย์

  15 มี.ค. 2017 - 11:37

  พระไตรปิฏกฉบับปัจจุบัน มีข้อความกำกวมมากมาย
  สมควรทำสังคายนาใหญ่ได้แล้ว

 • SPACE

  15 มี.ค. 2017 - 12:09

  เรานับถือศาสนาพุทธ    

  เพื่อ ปรับปรุงซ่อมแซมปมปัญหาที่ปรากฎอยู่เบื้องหน้า

  และคลี่คลายปัญหาที่ยังค้างคาในความคิดจิตใจของเรา

  ศาสนาพุทธ ช่วยให้เรามองเห็น...ทางออกจากปัญหา

  ช่วยให้เรา ลดและละ การกระทำอันนำมาซึ่งความทุกข์

  ศาสนาพุทธอธิบาย กำเนิดแห่งทุกข์

  วิธีดับทุกข์ และชี้ทางสงบให้จิตใจมนุษย์

  เมื่อใดก็ตามที่เราพบทุกข์

  เราหันหน้าเข้าพึ่งพุทธศาสนา

  ศึกษาความคิดดีๆของพระพุทธองค์

  ความทุกข์ของเราจะทุเลาเบาบาง

  เราค้นพบทางสงบ

  ใจและกายได้พักผ่อน

  ได้ความรู้สึกนึกคิดดีๆ เพื่อยกระดับสติปัญญา

  ได้เพิ่มพูนกำลังใจ

  และ

  ได้รู้จักกลับมาใช้ชีวิต อย่างไม่ประมาท

  สืบเนื่องต่อไป จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตฯ

  คารวะ  

   

 • นิตยบุตร

  20 มี.ค. 2017 - 05:14

  ที่ตอบมานี้ใช่หมดเลยครับ

 • กานดา ใจดี

  15 มี.ค. 2017 - 13:00

  ลองไปฟังมังคุดมันพูดถึงศาสนาพุทธว่าไง

   ปูลู   ขอยาด ขอฉายนอกโลงครับ คารวะ

 • SPACE

  15 มี.ค. 2017 - 13:23

  ขอนุยาด Quote ค่ะ  คารวะ   

  http://www.imdb.com/title/tt3553976/quotes

  Ben: [commandeering the eulogy from the minister]

  First of all, Leslie practiced Buddhism,

  which to her was a philosophy and not an organized religion.

  In fact, Leslie abhorred all organized religions. To her, they were the most dangerous fairy tales ever invented, designed to elicit blind obedience, and strike fear into the hearts of the innocent and the uninformed. To her, the only thing worse than death would have been the knowledge that her rotting flesh was to be trapped for all eternity inside a big box, and buried in the middle of a fucking golf course. Although the absurdity of being eulogized by someone that didn't even know her has exactly the kind of comedic flourish that Leslie would have cherished. If nothing else, she had a sense of humor. I want to read something to all of you, so you'll know what I mean.

  [pulling out a piece of paper]

  Ben: Leslie's last will and testament. And I quote, "in the event of my death, I, Leslie Abigail Cash, as a Buddhist, wish to be cremated. My funeral, such as it is, shall be a celebration of the life cycle, with music and dancing. After, it is my expressed desire that my ashes shall be taken to a nondescript location, preferably public and heavily populated. At which point my ashes, promptly and unceremoniously, are to be flushed down the nearest toilet." End quote. Now that's comedy.

 • กานดา ใจดี

  15 มี.ค. 2017 - 14:52

  คารวะ

  ปูลู  ผมดูบรรยายไทย คิดว่าแปลออกมาได้โอนะ

        พวกเค้าได้ทําตามที่แม่พวกเค้าขอไว้

        คือเผาศพแม่เธอ จากนั้น คือ...

        ผมอยากจาบอกเพียงว่า 

        ตอนที่ผมเอามาลงนี่

        มันปรัชญาเนื้อๆ 

    ปูลู   Goodbye Mommy  ยกโป้ง

   

 • หลวงพี่เตี้ย

  20 มี.ค. 2017 - 07:19

  เคยเป็นพุทธครับ

  หลังจากความตาย 99 ศพที่ราชประสงค์    ก็เลิกเป็นพุทธ   เมืองพุทธห่านอะไรทำแบบนี้    แต่ก็ยังอ่านหนังสือธรรมะอยู่

  หลังเหตุการณ์วัดธรรมกาย   ก็เกิดดวงตาเห็นธรรม    เห็นพวกพุทธแท้   พุทธกระหายเลือด   แล้วก็เห็นสวนโม๊กถูกเทพเทือกยึด   พวกชาวพุทธแท้แถวนั้นแซ่งซ้องสรรเสริญแล้วดีใจที่ผมเลิกเป็นพุทธไปแล้ว    ........   หัวเราะ

   

  นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา    เมื่อก่อนอ่านพุทธธรรมแล้วคิดว่าตัวเองรู้แจ้งแล้ว    เห็นธรรมแล้ว    ผมเห็นวัดธรรมกายถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีก    แล้วพระดีพระแท้เฉยๆในการกระทำของรัฐทหาร     ความรุนแรงคือแก่นแท้ของพุทธครับ      ..........     ขำ

   

  เฮ้ออออออ