เปิดใจครั้งแรก หลังได้รับอิสระภาพ "ยังต้องเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมาย"

เปิดใจครั้งแรก หลังได้รับอิสระภาพ "ยังต้องเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมาย"

 • รัก
  9
 • ฮ่าฮ่า
  9
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  11

5 ความเห็น

 
ICT
 • รัก
  10
 • ฮ่าฮ่า
  6
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  9
 
ICT

 • รัก
  10
 • ฮ่าฮ่า
  9
 • ว้าว
  10
 • เศร้า
  5
 
619

ไม่เคยเจอการต่อสู้ครั้งนั้นที่เด็กจากคนธรรมดาจะเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเช่นนี้ผมจะไม่อวยน้องและจะไม่เลียใดๆทั้งสิ้นแต่ผมจะใช้การกระทำในการร่วมต่อสู้เพื่อแสดงออกให้เห็น

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  10
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  9
 
3 ส

 สู้ต่่อไป

สู้

 • รัก
  15
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  9
 • เศร้า
  9
 
ICT

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  10