เปิดร่างแก้ รธน.ภาค ปชช. ยุบ ส.ว.เหลือสภาเดี่ยว เพิ่มหมวดลบล้างผลพวงการรัฐประหาร 22 พ.ค.57

เปิดร่างแก้ รธน.ภาค ปชช. ยุบ ส.ว.เหลือสภาเดี่ยว เพิ่มหมวดลบล้างผลพวงการรัฐประหาร 22 พ.ค.57

 

เปิดร่างแก้ รธน.ภาค ปชช. ยุบ ส.ว.เหลือสภาเดี่ยว เพิ่มหมวดลบล้างผลพวงการรัฐประหาร 22 พ.ค.57

เปิดร่างแก้ร ธน.ภาคปชช. ยุบ ส.ว.เหลือสภาเดี่ยว เพิ่มหมวดลบล้างผลพวงการรัฐประหาร 22 พ.ค. 57 (matichon.co.th)

เปิดร่างแก้ รธน.ภาค ปชช. ยุบ ส.ว.เหลือสภาเดี่ยว เพิ่มหมวดลบล้างผลพวงการรัฐประหาร 22 พ.ค.57

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาวาระแรก ในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ที่มีประชาชนเข้าชื่อขอแก้ไขอย่างถูกต้อง จำนวน 135,247 คน โดยมีสาระสำคัญตามหลักการและเหตุผลที่ภาคประชาชนของแก้ไข คือ

1.การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐสภาในหมวดที่ 7 ว่าด้วยเรื่องรัฐสภา จากเดิมมีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้เหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว โดยให้เหตุผลวุฒิสภาเป็นกลไกสืบทอดอำนจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเพิ่มบทบาทให้สภาผู้แทนราษฎรและ ส.ส.ฝ่ายค้านตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี (ครม.)

2.การปรับโครงสร้างของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการเป็นองค์กรที่มีผลผูกพันทุกองค์กร มีผลต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจ เป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายทางรัฐธรรมนูญทั้งหมด จนกลายสภาพเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ และมีการใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือกำจัดฝ่ายตรงข้ามทางเมือง โดยเสนอแก้ไขให้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน มีที่มาจากการเสนอชื่อของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 3 คน ส.ส.ฝ่ายค้าน 3 คน และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด 3 คน ให้สภาผู้แทนราษฎรเลือก และห้ามศาลรัฐธรรมนูญกระทำการอันมีผลขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

3.การให้องค์กรอิสระต้องพ้นจากตำแหน่งทันที หากรัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้ 4.การยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยแก้ไขให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 วาระ ไม่มี ส.ว.เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยวาระ 1 และ 3 ใช้เสียงสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ 2 ใน 3 ส่วนการแก้ไขวาระ 2 ใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร 5.การยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 257-261 ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และ 6.การเพิ่มหมวดเรื่องการลบล้างผลพวงการรัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยให้คำสั่ง คสช.และหัวหน้า คสช.มีผลเป็นโมฆะทั้งหมด รวมถึงการให้ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ต่อต้านการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ก่อการรัฐประหาร และห้ามศาลรัฐธรรมนูญและศาลทั้งปวงรับรองความสมบูรณ์ของการรัฐประหารหรือความสมบูรณ์กฎหมายแก่ผู้ก่อการรัฐประหาร

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0

5 ความเห็น

 
ICT
‘ไอติม’ หวัง ส.ว.ถอดสลัก ยุติความขัดแย้ง เปิดทางสภาเดี่ยว ประหยัดงบปีละพันล้าน
'ไอติม' หวัง ส.ว.ถอดสลัก ยุติความขัดแย้ง เปิดทางสภาเดี่ยว ประหยัดงบปีละพันล้าน (matichon.co.th)

'ไอติม' หวัง ส.ว.ถอดสลัก ยุติความขัดแย้ง เปิดทางสภาเดี่ยว ประหยัดงบปีละพันล้าน (matichon.co.th)

‘ไอติม’ หวัง ‘ส.ว.’ ถอดสลักระเบิดตัวเอง ยุติความขัดแย้งเพื่อประเทศ ลั่นถึงเวลาสภาเดี่ยว ออก กม.คล่องตัว-ประหยัดงบปีละพันล้าน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่ม Re-Solution กล่าวถึงกรณีที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน จำนวน 150,921 รายชื่อ จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ว่า นับเป็นความพยายามครั้งที่ 2 ของภาคประชาชนที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เข้าสู่รัฐสภา หลังจากก่อนหน้านี้ร่างของภาคประชาชนนำโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ถูกปัดตก เพราะติดเงื่อนไขสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 (3) ที่กำหนดให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะผ่านวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ต้องได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา หรือ 366 คนขึ้นไป และต้องได้เสียงจาก ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณ 84 คนด้วย

นายพริษฐ์กล่าวว่า ที่ผ่านมา ส.ว.อ้าง 2 เหตุผลหลักในการปฏิเสธร่างของภาคประชาชน หนึ่งเพราะกลัวว่าจะเป็นการตีเช็คเปล่าให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ไปเขียนอะไรก็ได้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สอง เพราะไม่ต้องการเอื้อประโยชน์แก่นักการเมือง แต่ความกังวลที่ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับร่างของกลุ่ม Re-Solution เพราะเป็นการแก้ไขรายมาตราที่มีข้อเสนอชัดเจน และทุกข้อเสนอเป็นไปเพื่อแก้ไขต้นตอวิกฤตการเมืองไทย คือกลไกที่ระบอบประยุทธ์ หรือ คสช. สอดแทรกไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อสืบทอดอำนาจและเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ไม่ว่าจะเป็นล้มวุฒิสภาที่มีอำนาจล้นฟ้าแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โละศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ เลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศที่ถูกวางไว้เป็นอาวุธลับทางการเมือง และล้างมรดกรัฐประหาร ดังนั้น น่าจะเปิดใจรับร่างฉบับนี้ได้ง่ายกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งที่ถูกมองว่าพรรคการเมืองมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง ส.ว.ให้ความเห็นชอบไปแล้วด้วยซ้ำ

นายพริษฐ์กล่าวต่อว่า การที่ร่างของกลุ่ม Re-Solution เสนอยกเลิกวุฒิสภา ให้ประเทศไทยกลายเป็นสภาเดี่ยว ไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังหรือทำเพื่อความสะใจ แต่เพราะเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นสภาเดี่ยว อาทิ ทำให้การออกกฎหมายคล่องตัว ทันใจ ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่สูญเสียกลไกตรวจสอบถ่วงดุล ด้วยการขยายบทบาทฝ่ายค้านและภาคประชาชน การเป็นสภาเดี่ยวยังประหยัดงบประมาณได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสามารถนำมาส่งเสริมสวัสดิการประชาชน เป็นโครงสร้างทางการเมืองที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ เพราะประเทศทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตย เป็นรัฐเดี่ยว และใช้ระบบรัฐสภา มีถึง 20 จาก 31 ประเทศ ที่ใช้ระบบสภาเดี่ยว ที่สำคัญยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยุติการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์

“ผมเชื่อว่า ส.ว.หลายคนเคยพูดคุยกับลูกหลานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ รับรู้ว่าพวกเขารู้สึกสิ้นหวังกับประเทศไทยตอนนี้มากแค่ไหน เพราะมรดกของระบอบประยุทธ์อย่างรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นอุปสรรคในการพาบ้านเมืองออกจากวิกฤต และไม่สามารถทำให้พวกเขารู้สึกเป็นหุ้นส่วนของประเทศได้ การลงมติในวันที่ 16 พฤศจิกายน จึงสำคัญมากต่อการฟื้นความหวังของประชาชน ผมหวังว่า ส.ว.จะไม่ปฏิเสธโอกาสในการเป็นผู้ถอดสลักความขัดแย้ง จะโหวตเพื่ออนาคตของลูกหลาน เสียสละยุบตัวเองเพื่อเปิดทางการเปลี่ยนแปลง” นายพริษฐ์กล่าว

 

 

 

 

 

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
ICT
‘วันชัย’ จวกฉบับปชช. เนื้อหา ‘ล้ม-โละ-เลิก’ มั่นใจคว่ำแน่ – ปลุกม็อบไม่ขึ้น
'วันชัย' จวกฉบับปชช. เนื้อหา 'ล้ม-โละ-เลิก' มั่นใจคว่ำแน่ - ปลุกม็อบไม่ขึ้น (matichon.co.th)

 

 

“วันชัย” ชี้ ร่างแก้ รธน.ภาคปชช.ไม่ผ่านแน่ เหน็บ เป็นร่างที่ไม่มีอะไรตื่นเต้น เร้าใจ แต่เป็นฉบับ “ล้ม-โละ-เลิก” จวก เป็นการแสดงวาทกรรมในสภา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. กล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชน ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 17 พฤศจิกายน ว่า ส.ว.จะได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันในวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 08.30 น. ซึ่งส.ว.ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะฟังจากกระแสเสียงแล้ว แม้แต่สภาผู้แทนราษฎรเองส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าไม่รับ จะมีรับก็พรรคการเมืองบางพรรคเท่านั้น

นายวันชัย กล่าวว่า เท่าที่ดูหลักการและเหตุผลในร่างดังกล่าวแล้วก็คงไม่รับ ซึ่งตนไม่ได้มองแค่เรื่องยกเลิกส.ว.อย่างเดียว เวลาเรามอง เราตัดประเด็นนี้ออกมา เพราะห่วงว่า ประชาชนจะมองว่า เรามีจิตใจลำเอียง แต่เราถือว่า ร่างฉบับนี้เป็นฉบับที่ล้ม โล๊ะ เลิก หรือฉบับปฏิวัติ เสมือนหนึ่งว่า ขออำนาจมายกเลิกองค์กรต่างๆ ทำโดยต้องสรรหาในสภาฯ ผู้แทนฯเป็นองค์กรเดียวที่ใหญ่ในแผ่นดิน โดยไม่คำนึงถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ ทำให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงได้ ทั้งอำนาจในกองทัพ อำนาจในองค์กรอิสระ อำนาจในศาลรัฐธรรมนูญ อำนาจในตุลาการ นั่นหมายความว่าการแบ่งแยกอำนาจนั้นจบโดยสิ้นเชิง ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากลของประชาธิปไตย ฉะนั้นพิจารณาเรื่องเดียวก็เห็นว่าไม่ควรให้ผ่าน ซึ่งไม่เกี่ยวกับการไม่ให้มีส.ว.

“จึงเห็นได้ว่าผู้ที่เสนอร่างนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเสนอมาก็คงไม่ผ่านอยู่แล้ว เราเชื่อเหลือเกินว่า ส.ส.ก็ไม่รับ ส.ว.ก็ไม่รับ แต่คนเสนอคงต้องการแสดงสัญลักษณ์หรือแสดงจุดยืนเท่านั้นเอง ฉะนั้นร่างนี้จึงไม่ตื่นเต้น เร้าใจ เพราะรู้อยู่แล้วว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร จึงเป็นเรื่องของการแสดงวาทกรรมในสภาฯ เท่านั้นเอง” นายวันชัย กล่าว

เมื่อถามว่า หากร่างนี้ไม่ผ่านมองว่าจะมีการปลุกกระแสความรุนแรงหรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า ตนไม่มองว่าเป็นเรื่องของการปลุกกระแสอะไร เพราะเรื่องปลุกกระแสมีมาโดยตลอด ซึ่งตนเห็นว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแรงกว่าเสียอีก จึงเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับไม่ผ่านสภาฯ ก็ไม่มีการลุกฮือแต่อย่างใด เพราะไม่ได้ต่างจากการปราศรัยในทุกครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นส.ว.ไม่มีอะไรที่ต้องเตรียมเพียงแต่ต้องทำความเข้าใจให้สมาชิกได้รับรู้ รวมถึงกำชับเรื่ององค์ประชุมและวันโหวต แต่เนื้อหามองดูแล้วไม่มีอะไรผ่าน

 

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
‘กิตติศักดิ์’ รับไม่ได้ อ้าง 1 แสนชื่อ ชงยกเลิก ส.ว. บอกเสนอแบบนี้ จะกี่ชื่อก็ไม่ให้ผ่าน
'กิตติศักดิ์' รับไม่ได้ อ้าง 1 แสนชื่อ ชงยกเลิก ส.ว. บอกเสนอแบบนี้ จะกี่ชื่อก็ไม่ให้ผ่าน (matichon.co.th)

 

 

‘กิตติศักดิ์’ เผย รับไม่ได้ยุบ ส.ว.เหลือแค่สภาเดียว ระบุไม่เหมาะกับไทย ยก 16 ล้านเสียงหนุน รธน.60 ข่ม ขู่ฝ่ายการเมืองที่หนุนการเคลื่อนไหวอาจถูกยุบพรรคได้ ลั่นข้อหาล้มล้างการปกครอง เป็นกบฏ มีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. กล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 17 พฤศจิกายน ว่าขอฟันธง 100% ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะไม่ผ่านวาระรับหลักการจากรัฐสภา ไม่มี ส.ว.ให้ความเห็นชอบเกิน 1 ใน 3 หรือ 84 คนแน่นอน ซึ่งเนื้อหาที่เสนอแก้ไขไม่เรียกว่าปฏิรูป แต่เป็นการปฏิวัติ เพราะเป็นการแก้ไขทั้งโครงสร้างรัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระให้เอาตามที่ฝ่ายตนเองต้องการ โดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้เหลือเพียงแค่สภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว ไม่เหมาะสมกับประเทศไทย ทำให้ขาดการถ่วงดุล ซึ่ง ส.ว.ไม่ติดใจที่เสนอให้ยกเลิกวุฒิสภาเพราะ ส.ว.อยู่ตามรัฐธรรมนูญอีกแค่ 2 ปีกว่าก็จะหมดหน้าที่แล้ว

“แต่กังวลอนาคตประเทศ ถ้าเหลือแค่สภาเดียวไม่เหมาะสมกับประเทศไทยแน่ ยิ่งไปแก้โครงสร้างศาล องค์กรอิสระเพิ่มก็ยิ่งไปกันใหญ่ ถ้าอ้างรายชื่อประชาชน 100,000 คน สนับสนุนร่างแก้ไขฉบับนี้ ขอให้ดูความเห็น 16 ล้านคน ที่ให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญปี 2560 ด้วย อย่างไรก็ตาม เราให้ความสำคัญกับประชาชนหลักแสนคนที่เสนอให้แก้ไข แต่ถ้าหลักการที่เสนอมาไม่เหมาะสมกับประเทศไทย ต่อให้มีรายชื่อมากเท่าไรก็ให้ผ่านไม่ได้”

นายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่า เชื่อว่าหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา จะไม่เป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้ง มีการชุมนุมมากขึ้น เพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ระบุไว้ชัด จะเคลื่อนไหวในลักษณะหมิ่นเหม่ไม่ได้ หลังจากนี้ฝ่ายการเมืองต้องคิดว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรเป็นที่สิ้นสุด หากยังไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวต้องพิจารณาจะได้คุ้มเสียหรือไม่ อาจถูกยุบพรรคได้ ข้อหาล้มล้างการปกครอง การเป็นกบฏมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต

 

 

 

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
เรณู

ร่างอะไรก็ร่างไป ใครก็ร่างได้ แต่ไม่มีผลเอามาใช้ได้จริง
กระดาษทิชชู่เช็ดก้น ยังมีค่ามีประโยชน์กว่าซะอีก

ขำ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
619

ขยะสังคม

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0