เปิดรายงาน ตัวเลขหนี้สาธารณะไทย พุ่งพรวด 6.9 ล้านล้านบาท!! โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน 5,645,640.19 ล้านบาท

เปิดรายงาน ตัวเลขหนี้สาธารณะไทย พุ่งพรวด 6.9 ล้านล้านบาท!! โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน 5,645,640.19 ล้านบาท

เปิดรายงาน ตัวเลขหนี้สาธารณะไทย พุ่งพรวด 6.9 ล้านล้านบาท!!
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2569424

กระทรวงการคลัง รายงานตัวเลข หนี้สาธารณะไทย พุ่ง 6.9 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ กว่า 9 แสนล้าน

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และรายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ตามลำดับ

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ 1.รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน 6,908,743.63 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 41.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน 5,645,640.19 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 925,701.24 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 329,004.24 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 8,397.96 ล้านบาท

............

...........................

.............................................

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

3 ความคิดเห็น

 
619

น่าชื่นชมจริงๆในยุคเหี้?แบบนี้

อยาก ปชป. ภูมิใจไทย พปชร. รวมกันมาแดกประเทศเร็วๆ

จะดูสิว่าหนี้มันจะพุ่งไปถึง 7 ล้านล้านเดือนไหน

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Boulevard of Hopes

ถ้าคนพวกนี้เข้าเป็นรัฐบาลอีกสมัย

ประเทศไทยคงล้มละลาย 

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

อนาถ

ขี้เซา

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0