เฉลิมพรรคเพื่อไทย...ควง โอ๊ค...พบปะประชาชน

เฉลิมพรรคเพื่อไทย...ควง โอ๊ค...พบปะประชาชน

ลูกชายท่านทักษิณ กระโด่ดเล่นการเมือง ครั้งนี้ เป็นนิมิตรที่ดีของ

ชาวประชาธิปไตย ว่าเรายังมีตระกูลชินวัตร เข้ามาร่วม ยังไม่ได้ยก

ธงขาวยอมปราชัย ดังนั้น หนุุ่มไฟแรงชินวัตร ยังปักหลัก สู้ แม้จะ

ไม่เปิดหน้ามาตรงๆ แต่ไม่เคยยอมแพ้ สายเลือดพ่อ ยังมีในตัวเต็ม

พิกัด สู้ สู้ ชินวัตร

https://www.khaosod.co.th/politics/news_1910660

30 ความคิดเห็น

 
ป้าพลอย

พรรคเพื่อไทย ยังมีผู้คนศรัทธามากมาย เนื่องจากผลงานที่หยิบจับได้

และสืบเนื่องมาจาก ตระกูลชินวัตร ที่เป็นผู้นำในการบริหารประเทศที่

พยายามจะช่วยคนยากจนทั่วประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่เพราะ

ในประเทศไทย มีคนกลุ่มหนึ่งไม่ต้องการให้คนยากจนในประเทศไทย มี

ความเป็นอยู่ที่ดี เพราะยากที่จะกดหัวให้อยู่ใต้อำนาจไม่ได้ เราจึงเห็น

คนพวกนี้แหละที่มันสามารถเอามาเป็นพวกมันได้ด้วยการซื้อตัว วันใดที่

พวกมีอำนาจต้องการ โยนเศษเงินให้มันก็รับทำตามที่ผู้มีอำนาจบงการ

ดังนั้นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเราถูกพรรคเผด็จการซ่อนรูป เขี่ยออก

จากเส้นทางการเมือง เนื่องจากประชาชนศรัทธาสูง  ประชาชนสัมผัสได้

จากพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย ผลพวงอนิสงค์

จากความฉัจฉะริยะความสามารถของท่าน ทักษิณ ชินวัตร ที่ได้ให้ใว้กับ

ประชาชนชาวไทย นายกไทยคนนี้ ที่ทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนไทย

อย่างแท้จริง....

 
ป้าพลอย

พรรคฝ่ายประชาธิปไตย ยังรักษาความเป็นประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลา

และยังรักษาระบบบ ที่เคยใช้ในสมัยที่ท่านทักษิณ เป็นนายก ทำดีทำเพื่อ

ชาติ เพื่อคนไทย เพื่อคนยากจน ที่ลำบากยากแค้น จะเห็นได้สมัยที่นายก

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เธอพยายามจะช่วยชาวนาเรื่องข้าว ถูกกีดกันอย่างสุดๆ

ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของเธอ อยากให้คนไทยให้ความยุติธรรมเธอด้วย ภาพ

ที่เธอถูกกีดกันจาก กปปส นกหวีด  ที่จะเข้าไปในธนาคารออมสิน เพื่อนำ

เงินมาให้ชาวนา หวังว่าประชาชนที่เห็นภาพนี้ยังยืนยันได้ เพรามีคนกลุ่ม

หนึ่งพยายามขัดขวาง ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งให้เกิดขึ้น ความชั่วร้ายของคน

กลุ่มนี้ หากประชาชนไทย ยังไม่จดจำความระยำของ กปปส ของนายสุเทพ 

จะสนับสนุนให้มันหวนกลับมา ทำบ้านเมืองเสียหายอีกหรือ....??

 
ป้าพลอย

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

Related image

 
ป้าพลอย

ความเลวร้ายของคนกลุ่มนี้ ที่ทำให้ นายกยิ่งลักษณ์ ต้องคดีเรื่อง ข้าว

ต้องถูก ติดคุก ทั้งที่เธอไม่ทำความผิดใดๆ ความจริง ต้องนำมาแฉกันให้

ให้เห็น จะจะ 

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

Related image

 
ป้าพลอย

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

Related image

 
ป้าพลอย

ขอพักทานอาหารเช้า เดี๋ยวจะเอาภาพ อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นพวก 

ฝ่ายปชป และ กปปส ที่เกณฑ์ คนบอกว่าเป็นชาวนา มากดดัน

นายกยิ่งลักษณ์ เรื่องข้าว  ทั้งที่ไม่ใช่ พวก ชาวนา ตัวจริง ที่

เดือดร้อน แต่เป็นคนของ กปปส ที่จับเปลี่ยนให้เป็นชาวนา แหก

ตาคนไทย 

 
619

ในยุคที่เหี้?ปกครองแบบนี้คนดีๆที่ทำมาหากินจะอยู่ลำบากนะ

มองไปทางไหนเจอแต่สายตาเศร้าสร้อยของผู้คนหมดอะไรตายอยากนะ

4 5 ปีที่เผด็จการเข้ามาคิดว่าจะทำให้ชาวบ้านลืมตาอาปากได้แต่ที่ไหนได้

กลับมาซ้ำเติมให้พินาศฉิบหายยิ่งกว่าเก่า   ถ้าใครชื่นชอบเผด็จการผมก็ชื่นชมส่งเสริมด้วยแล้วกันนะ 25

 
3 ส

เพื่อไทย

YES !

 
ป้าพลอย

นี่คือคนของฝ่ายใหน....????

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

Related image

 
ป้าพลอย

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

คนพวกนี้เป็นชาวหรือ..?

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

Image result for ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูก กปปส นกหวีดขัดขวางตอนจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อนำเงินมาให้ชาวนา

 
ป้าพลอย

นายกหญิงของไทยแลนด์ เธอ สู้ ขอความเป็นธรรม 

Related image

 
ป้าพลอย

ขัดขวางการเลือกตั้ง ของ กปปส คนของลุงกำนัน สุเทพ

Related image

 
ป้าพลอย

เราต้องแฉ นำเอาควาจริงออกมาไล่ บี้ คนชั่ว ที่กำลังจะกลับมา

ทำบ้านเมืองฉิบหายอีกรอบหนึ่ง

Image result for ขัดขวางการเลือกตั้ง ของม็อป กปปส ลุงกำนันสุเพพ

 
ป้าพลอย

ภาพเหล่านี้ยังอยู่ใน เว็บไซ์ด นานาประเทศ ทั่วโลกกับ พฤติกรรมเลวร้าย

ของ นายสุเทพ และ แก็งค์ ที่ได้กระทำ ต่อชาติบ้านเมือง และคนไทย

Related image

 
ป้าพลอย

รวมพลกลับมายัง ที่เดิม พรรคการเมืองใหนละ????

Related image

 
ป้าพลอย

Image result for ขัดขวางการเลือกตั้ง ของม็อป กปปส ลุงกำนันสุเพพ

 
ป้าพลอย

ประเทศที่วุ่นวาย แตกแยก มาจากคนพวกนี้ทั้งสิ้น แต่ยังเดินลอยนวล

เหนือกฏหมายไทยอย่างอิสระเสรี  แต่นายก ปู ต้องลี้ภัยไปอยู่นอก

ประเทศเพราะ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ทั้งที่เธอไม่ได้ก่อ ถูกยัด

เยียดความผิดให้ เยี่ยง พี่ชาย นี่คือความเป็นจริงที่เราต้องเอามาแฉ ให้

รู้แจ้งแดงแจ๋ ว่า ใครผิด ใครถูก ...???

 
tongtata

สายตาที่มอง . . โมโห

 
tongtata

ธกส. . . บึ้ม !!! บึ้ม !!!