อุดมการณ์ประชาธิปไตยได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นลูกแล้ว

อุดมการณ์ประชาธิปไตยได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นลูกแล้ว

ปูนนก ชื่อนี้มีความหมาย ไม่ใช่เพียงแค่ตั้งขึ้นมาโก้ๆ แต่เป็นชื่อที่สะท้อนถึงประสบการณ์ตอนเกิดมาในโลกนี้ของบุตรสาวเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว จากนั้นผมก็ใช้นามปูนนกนี้ ในการสื่อสารและต่อสู้กับอำนาจเผด็จการตลอดมา การต่อสู้นั้นเริ่มตั้งแต่ยุค คมช. ปี 2535 จนมาถึงปัจจุบัน สิ่งที่ผมใฝ่ฝันและถือเป็นความหวังอันสูงสุดก็คือ จะสามารถส่งทอดอุดมการณ์แห่งความเป็นประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีอิสรเสรีภาพในฐานะความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันให้แก่บุตรสาวที่มีเพียงคนเดียวนี้ได้อย่างมั่นคง โดยจะต้องยึดถือ 1.หลักความเสมอภาค, 2. หลักสิทธิ, หน้าที่ และเสรีภาพ, 3. หลักนิติธรรม, 4 หลักการใช้เหตุผล, 5. หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง.... ซึ่งเหลานี้คือหลักการพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นี้นอกจากจะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะมีการรวมตัวกันของคนหลาย Generation ที่จะออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย และร่วมกันแสดงพลังเพื่อแสดงประชามติว่าไม่ต้องการอำนาจเผด็จการที่ครอบครองประเทศนี้มาอย่างยาวนานนั้น วันที่ 19 กันยายน นี้ สำหรับนายปูนนก ยังเป็นวันแห่งความสุขสมหวังอย่างยิ่งที่จะได้ไปร่วมชุมนุมพร้อมกับบุตรสาว และจะได้ถ่ายทอดอุดมการณ์แห่งประชาธิปไตยให้กับเธอเพื่อสืบต่อประชาธิปไตยต่อไป เพราะจะเป็นครั้งแรกที่เธอจะรับประสบการณ์การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองอันยิ่งใหญ่ และจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของเธอต่อไปในอนาคต วันที่ 19 กันยายน 2563 นี้ช่างมีความหมายจริงๆ พลาดไม่ได้

ปูนนก

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

4 ความเห็น

 
ปูนนก

เป็นความสุขอย่างที่สุดที่ได้ส่งต่ออุดมการณ์ให้กับคนรุ่นต่อไป

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0
 
fantomous

การปฏิวัติประชาชนใกล้เข้ามาแล้วครับ  เมื่อถึงเวลานั้น ประเทศนี้จะเป็นของประชาชนทุกคน  การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน อย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นไม่เกินสิบปีจากนี้  หวังว่าผมจะยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นครับ     07

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

เผด็จการจงพินาศ ประชาชนจงเจริญ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
linchi

ขอชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0