อย่าลืมตรวจสอบ “ปายุด “ ด้วยนะ :ไม่เข้าใจว่านักการเมือง 113คนทำไมจะมีชื่อเรียกเก็บภาษีแค่ 60 คน...

 

เผย113 ชื่อนักการเมือง ก่อนถูกคัดเหลือ60! สตง.ไล่บี้เก็บภาษีปมทรัพย์สินรอบ2

 

[Image: picname17-3-17.jpg]

ข่าวสตง.เตรียมทำหนังสือไล่บี้สรรพากรเก็บภาษีนักการเมืองปมแจ้งทรัพย์สินเพิ่มรอบ  2 ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(46คน) และ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร(67 คน) ที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเมื่อพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น

ตามหลักการและกฎหมายที่ต้องปฎิบัติก็โอเคนะถ้าจะตรวจสอบเรียกเก็บภาษีนักการเมืองไม่ว่าจากพรรคไหนแต่อย่าเลือกปฎิบัติก็แล้วกัน ใครทำผิดกฎหมายก็ต้องจัดการให้หมด ใครเห็นว่าถูกเลือกปฎิบัติก็สามารถชี้แจงและร้องเรียนได้พร้อมทั้งให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยเพื่อตัวเองจะได้โปร่งใส

แต่ผมไม่เชื่อสตง.เท่าไหร่เพราะเห็นทำงานเข้าข้างรัฐบาลฝ่ายเดียว แต่ถ้าแต่งตั้งนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ มาเป็นผู้ว่าฯประชาชนคงไว้ใจได้เพราะแม่นกฎหมายไม่เลือกปฎิบัติแถมเคยจวกทักษิณมาแล้ว

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและเป็นกลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีรัฐธรรมนูญ..ก็คงต้องปฎิบัติงานตามคำสั่งของคสช.ไปก่อน...

เอารายชื่อผู้บริหารมาให้ดูกันด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครเป็นใคร...

1.ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ประธานคณะกรรมการ

2.ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส, ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

3.พรชัย จำรูญพานิชย์กุล, รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

4.มณเฑียร เจริญผล, รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

5.พวงชมนาถ จริยะจินดา, รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

6.สิรินทร์ พันธ์เกษม, รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

7.ประจักษ์ บุญยัง, รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

8.ยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์, รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 

เชิญอ่านข่าวครับ :

 

 

เผย113 ชื่อนักการเมือง ก่อนถูกคัดเหลือ60! สตง.ไล่บี้เก็บภาษีปมทรัพย์สินรอบ2

[Image: picname17-3-17.jpg]

เปิดครบรายชื่อ 113 ชื่อนักการเมือง  ก่อนถูกคัดเหลือ60 ราย! ล้วนมีตำแหน่งเป็นรมต.- หลังสตง.เตรียมทำหนังสือไล่บี้สรรพากรเก็บภาษีปมแจ้งทรัพย์สินเพิ่มรอบสอง ยืนยันจุดยืมเดิม ที่ผ่านมาเสียไม่ถูกต้องครบถ้วน หลีกเลี่ยงมีโทษตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37 จำคุกไม่เกิน 7 ปี

สาธารณชนคงได้รับทราบข้อมูลกันไปแล้วว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เตรียมทำหนังสือแจ้งถึงกรมสรรพากร ให้ เรียกเก็บภาษีจากนักการเมือง 60 คน ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเมื่อพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี บางรายเพิ่มขึ้นนับพันล้านบาท บางรายซึ่งเป็นระดับนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเกือบ500ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินทึ่เพิ่มขึ้นถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา39 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี แต่เมื่อ สตง.ตรวจแบบภ.ง.ด.แล้ว นักการเมืองส่วนใหญ่จะแจ้งรายการเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น ไม่ได้นำทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาเสียภาษี จึงเป็นการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนและถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปี

(อ่านประกอบ : ไม่ใช่แค่ทักษิณ! สตง.แจ้งสรรพากรเก็บภาษีนักการเมือง 60 ราย ยุค 'มาร์ค-ยิ่งลักษณ์' )

ขณะที่ สำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวในสตง.ว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ สตง. เคยทำหนังสือแจ้งเป็นทางการ กับ กรมสรรพากร ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 แล้ว โดยแจ้งให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีนักการเมือง 60 ราย มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเมื่อพ้นตำแหน่งไปแล้ว โดยใช้ฐานข้อมูลการแจ้งบัญชีทรัพย์สินที่นักการเมืองเหลานี้ แจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกอบเรื่อง

พร้อมยืนยันว่า ทรัพย์สินทึ่เพิ่มขึ้นของนักการเมืองถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา39 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี และเมื่อ สตง.ตรวจแบบภ.ง.ด.แล้ว นักการเมืองส่วนใหญ่จะแจ้งรายการเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น ไม่ได้นำทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาเสียภาษี จึงเป็นการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้กรมสรรพากรแจ้งประเมินภาษีจากนักการเมืองเหลานี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากร ก็ไม่ได้มีการแจ้งประเมินภาษีจากนักการเมืองเหลานี้ ตามความเห็นของสตง.แต่อย่างใด โดยทำหนังสือแจ้งตอบ กลับสตง. ว่า นักการเมืองเหลานี้ ไม่ได้ถูกตรวจสอบพบปัญหาเรื่องการร่ำรวยผิดปกติ และมีการส่งความเห็นของ ป.ป.ช. ที่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องร่ำรวยผิดปกติมาให้ สตง.ทราบด้วย

(อ่านประกอบ : จับตา'สตง.'เปิดเกมไล่บี้ภาษีนักการเมือง 60 คน&ทักษิณ กับความไม่ลงรอย'สรรพากร')

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า ในช่วงต้นปี 2559 สตง. เคยทำหนังสือแจ้งถึงกรมสรรพากร ให้ตรวจข้อมูลภาษีของนักการเมืองที่พ้นตำแหน่งและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น โดยเบื้องต้นรายชื่อนักการเมือง ที่อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบ มีจำนวน 113 ราย ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม จนเหลือนักการเมืองที่อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบภาษี จำนวน 60 คน 

สำหรับรายชื่อนักการเมืองจำนวน 113 ราย มีดังนี้ 

ยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 

3. นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

4.นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ

5. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

6. นายวีระชัย วีระเมธีกุล 

7. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

8. นายกรณ์ จาติกวณิช 

9. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 

10. นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

11. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 

12. นายวิทยา แก้วภราดัย

13. นายมานิต นพอมรบดี 

14. นายธีระ สลักเพชร

15. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

16. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 

17. นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ 

18. นายไพฑูรย์ แก้วทอง 

19. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

20. นายกษิต ภิรมย์ 

21. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 

22. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ 

23. นายถาวร เสนเนียม 

24. นายโสภณ ซารัมย์ 

25. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ

26. นายเกิ้อกูล ด่านชัยวิจิตร 

27. ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 

28. นางพรทิวา นาคาศัย

29. นายอลงกรณ์ พลบุตร

30. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล 

31. นายสุวิทย์ คุณกิตติ 

32. นายธีระ วงศ์สมุทร

33. นายชาติชาย พุคยาภรณ์ 

34. นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง 

35.นายวิฑูรย์ นามบุตร 

36. นายอิสสระ สมชัย 

37.นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ 

38. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร 

39.นายศุภชัย โพธิ์สุ 

40.นายมั่น พัธโนทัย 

41. นายไชยยศ จิรเมธากร 

42.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

43.นายจุติ ไกรฤกษ์ 

44.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

45. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 

46.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ยุครัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

47. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

48. นายสรวงศ์ เทียนทอง 

49.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 

50.นายประชา ประสพดี 

51.พลเอกพฤณฑ์ สุวรรณทัต 

52. นายพ้อง ชีวานันท์ 

53.นางเบญจา หลุยเจริญ

54. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

55. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 

56. นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์ 

57.นายยรรยง พวงราช

58.นายวรเทพ รัตนากร 

59.นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี 

60.นางปวีณา หงสกุล

61. นายประเสริฐ บุญชัยสุข 

62.นายประดิษฐ สนธวณรงค์

63.นายจาตุรนต์ ฉายแสง 

64.นายสนทยา คุณปลื้ม 

65.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

66.นายชัยเกษม นิติสิริ

67.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

68.นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์

69. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

70.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 

71.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 

72.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ 

73.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา 

74. นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ 

75.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 

76.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

77.พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก

78.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 

79.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

80. นายชลน่าน ศรีแก้ว 

81.ฐานิสร์ เทียนทอง

82.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

83.พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก 

84.นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ 

85. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

86.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 

87.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 

88.พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต 

89.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 

90.นายเฉลิม อยู่บํารุง 

91.นายพีรพันธุ์ พาลุสุข(เสียชีวิตแล้ว)

92.นายศักดา คงเพชร 

93.หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

94.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 

95.นายวิทยา บุรณศิริ 

96.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช 

97.นายปลอดประสพ สุรัชสวดี 

98.นางสุกุมล คุณปลื้ม

99.นายชาติ หาญสวัสดิ์ 

100.นายภูมิ สาระผล

101.นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์

102.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 

103.นางนลินี ทวีสิน 

104.นายประเสริฐ จันทรวงทอง 

105.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 

106.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล 

107.นางบุญรื่น ศรีธเรศ 

108.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 

109.นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 

110.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 

111.นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 

112.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 

113. พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ

 

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=6265


6ความคิดเห็น
 • Prem

  19 มี.ค. 2017 - 09:50

  114. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  115. พลเอก ประวิตร ...

  116. พลเอก อนุพงศ์ ....

  117. พลเอก....

  118. พลเอก ....

  119. พลเอก ...

  และก็ พลเอก อีกเป็นร้อยๆคน

  แม่งพลเอกเยอะชิกหาย เมืองไทยเนี่ย........อิสราเอล รบชนะพวกอาหรับที่มีประชากรห้าหกร้อยล้านคน ทั้งๆที่ประเทศตนมีแค่แปดเก้าล้านคน....ยังไม่เห็นกะมีพลเอกซักคนเดียว.....อีกหน่อยแม่งคงมีพลเอกมากกว่า พลทหารอีกแน่ๆ.....เพราะเดี๋ยวก็ตั้ง...เดี๋ยวๆก็ตั้ง....แล้วก็แดกๆๆๆๆ...แล้วก็มารีดไถภาษี....แล้วก็แดกๆๆๆ

 • akausa

  19 มี.ค. 2017 - 10:41

  บ่นอะไร...เดี๋ยวโดนอย่าโกตี๋นะ....55555....

   

  ช่วยกันหันเข็มมาหนุนธรรมกายฟ้องศาลโลกเรื่องถูกละเมิดคุกคามดีกว่า....

 • เขี้ยวสั้น

  19 มี.ค. 2017 - 11:07

  ไม่ใช่แค่ระดับพลเอกนะพี่น้อง

  ต้องไล่กันมาตั้งแต่ชั้นนายพันกันเลยทีเดียว

  เบี้ยเลี้ยงก็ต้องนับเป็นรายได้ที่จะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยเหมือนกัน

   

 • farmercow

  19 มี.ค. 2017 - 21:10

  ทรัพย์สินเพิ่ม กับรายได้เพิ่มมันต่างกันนะ พวก ส้งตีงงู

  ราคาหุ้นในตลาดเพิ่ม ราคาที่ดินประเมินเพิ่ม ก็ทำให้ทรัพย์สินเพิ่ม

  แต่รายได้จะเพิ่มเมื่อขายไป ถ้าไม่ขายรายได้ก็เท่าเดิม

  ส่วนใครที่รายได้เพิ่มเป็นเงินสดๆ และถ้าไม่มีที่มาที่ไป ปปช

  ก็ต้องตรวจสอบว่ารำ่รวยผิดปรกติไหม ไม่ใช่บอกว่า

  ปปช มีหน้าที่แค่ตรวจสอบว่ายื่นรายการถูกต้องไหม

  ยังงี้จ้างเด็ก ปวช ปวส ก็ได้ เงินเดือนหมื่นสองหมื่นก็พอ

  ไม่ต้องให้เป็นแสนแถมสวัสดิการอีกเพียบ อย่างพวก ปปช ปัจจุบัน

  ส่วนสรรพากรก็มีหน้าที่ตรวจรายการยื่นเสียภาษีว่าถูกต้องครบถ้วนยัง


Loading...