อย่านำ "บีอาร์ที" ไปสร้างหายนะในเมืองภูมิภาค

           ตอนนี้มี 2-3 เมืองหลักในภูมิภาค วางแผนที่จะพัฒนารถ "บีอาร์ที" นัยว่าเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ระวังจะติดกับเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร
           "บีอาร์ที" หรือ รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Bus Rapit Transit เป็นระบบขนส่งมวลชนรูปแบบหนึ่งที่ใช้รถโดยสาร ให้บริการเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากรถโดยสารประจำทางทั่วไป โดยพัฒนารูปแบบการเดินรถ ตัวรถโดยสาร ตารางการเดินรถ ระบบขนส่งอัจฉริยะ และที่สำคัญคือจะมีช่องทางวิ่งแยกออกมาจากถนนปกติเป็นช่องทางเฉพาะ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีคุณภาพของบริการเทียบเท่ากับระบบขนส่งมวลชนระบบราง ในความเร็วและความจุผู้โดยสารที่เทียบเท่ากับระบบรถไฟฟ้าขนาดเบา ในขณะที่ต้นทุนการก่อสร้างและการเดินรถโดยสารประจำทางที่ประหยัดกว่า ทั้งยังสามารถจัดเส้นทางการเดินรถได้ยืดหยุ่นมากกว่าระบบราง (http://bit.ly/2ji4xMi)
           ในประเทศไทยมี "บีอาร์ที" สายแรกคือรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ สายสาทร-ราชพฤกษ์ หรือสายช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ เป็นสายนำร่องของกรุงเทพมหานคร เปิดใช้ครั้งแรกปี 2553 เดินรถบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์, ถนนพระรามที่ 3, สะพานพระราม 3 และถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ ระยะทาง 15.9 กิโลเมตร มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร 12 สถานี โดยจัดช่องทางการเดินรถแยกจากช่องทางปกติบนพื้นถนนเดิมในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นบนสะพานข้ามทางแยกและสะพานพระราม 3 ที่เดินรถในช่องเดินรถมวลชน (high-occupancy vehicle/HOV lane) ร่วมกับรถยนต์ที่มีผู้โดยสารตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และบริเวณทางแยกบางจุดที่ใช้ช่องทางร่วมกับรถทั่วไป (http://bit.ly/2i7AkBK)
           ที่ผ่านมามีข่าวว่า "บีอาร์ที" 6 ปีขาดทุนยับพันล้าน" (http://bit.ly/1RXLWhL และ http://bit.ly/25Jn1Ip) โดยมีรายละเอียดว่า "โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT). . .จนถึงปัจจุบันรวมเวลาให้บริการประมาณ 6 ปี พบว่าขาดทุนรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท เนื่องจาก กทม.ต้องใช้งบประมาณ ในการสนับสนุนปีละประมาณ 200 ล้านบาท ทุกปี. . .ส่วนจำนวนประชาชนที่ใช้บริการนั้น ตามเป้า ที่ตั้งไว้ คือ 30,000 คน แต่มีผู้ใช้บริการประมาณ 20,000 คนเท่านั้น และจำนวนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีก็น้อยมาก ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้"
           ในกรณีนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ตั้งข้อสังเกตว่า
           1. การลงทุนมากขนาด 2,009.7 ล้านบาท นี้และประสบการขาดทุน แสดงว่าไม่ได้ทำการศึกษามาให้ดีหรือไม่
           2. การปล่อยให้มีการขาดทุนทุกปีๆ ละ 200 ล้านบาทจนบัดนี้ 6 ปีแต่ยังไม่ได้แก้ไข ถ้าเป็นภาคเอกชนก็คงปิดกิจการไปแต่แรกแล้ว การกระทำอย่างนี้แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบเท่าที่ควรหรือไม่
           3. การริเริ่มโครงการนี้ถือเป็นการหาเสียงทางการเมืองโดยใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการหรือไม่ ถือเป็นการขาดจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่
           4. การที่ยังมีแนวคิดที่จะดำเนินโครงการทำนองนี้อีกในอนาคต ในพื้นที่อื่น ในจังหวัดอื่น ถือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่เป็นจริงหรือไม่
           ดร.โสภณ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และได้ไปดูงานการทำรถโดยสารแบบ BRT ที่กรุงจาการ์ตาในระหว่างที่เป็นที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลัง อินโดนีเซีย และพบว่าโครงการประเภทนี้ไม่อาจประสบความสำเร็จจริง แม้กรุงจาการ์ตาจะใช้บริการประเภทนี้มากที่สุดในโลก มากกว่าที่กรุงโบโกตาที่เป็นจุดเริ่มต้น แต่ก็ยังต้องหันมาสร้างรถไฟฟ้าแทน
           โดยเฉพาะในพื้นที่ถนนพระรามที่ 3 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ มีคลองอยู่ตรงกลางสามารถสร้างรถไฟฟ้าแบบลอยฟ้า หรือขุดลงใต้ดินได้ โดยอาจร่วมกับภาคเอกชนดำเนินการได้ แต่ก็ไม่ได้รับการดำเนินการ ทำให้ประสบปัญหามากมาย แม้แต่ในปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้กั้นช่องทางจราจรให้โดยเฉพาะ และแม้หากมีการกั้นช่องทางจราจร ก็กลับกลายเป็นการลดพื้นที่การจราจรของรถโดยสารอื่นอีกต่างหาก
           โดยสรุปแล้ว "บีอาร์ที" จะกลายเป็นปัญหามากกว่าเป็นการแก้ปัญหาจราจร เพราะตราบเท่าที่เมืองยังเติบโตอย่างไร้ทิศผิดทาง แทนที่จะสร้างความหนาแน่นให้กับเขตชั้นในของเมือง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ง่าย แต่กลับอนุญาตให้ก่อสร้างบ้านในเขตรอบนอกของเมืองอย่างไร้แบบแผน สภาพแบบนี้ คงไม่สามารถใช้ "บีอาร์ที" ในการแก้ไขปัญหาจราจรได้
ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_an...


5ความคิดเห็น
 • ชญานุช

  09 ม.ค. 2017 - 15:30

  เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้า

  ควรยกเลิกด้วยซ้ำ ทำให้ถนนเสียไป 1 เลนเปล่าๆ

  แล้วอีก 1 เลน ตอนเย็นถึงดึก ก็กลายเป็นที่จอดรถยาวเหยียด

  ทำให้ยากต่อการขับขี่ยวดยานอย่างยิ่ง

  -

  ถนนนราธิวาสฯ ซึ่งเคยกว้างขวาง น่าขับรถ

  เหลืออยู่สองเลนแล้วทุกวันนี้ ... บ่นเจ๋ยๆ เบื่อ

 • Prem

  09 ม.ค. 2017 - 15:32

  ...ลามไป ตจว.....เช่น โคราช....ก็....ดายตามสะแบก ไงล่ะครับ

 • farmercow

  09 ม.ค. 2017 - 17:19

  เขตสาธร ยานนาวา บางคอแหลม เป็นของตายของ ปชป เพราะระบบการสารณูประโภค

  ส่วนมากลอกการบ้านมาจากบรรหารบุรี แล้วพวกผู้ดีใน กทม (ทั้งเกิดในกทม หรือมาจากถิ่อื่น)

  มักจะบอกว่าคน ตจว เวลาเลือกตัวแทน ชอบมองแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่มองถึงคนดีอย่างพวก ปชป

  ที่ อม มันแบคอัพ

    อย่างถนนสายประชารษฎร์ หรือ ยานาวา สร้าง 6 เลน และภูมิทัศน์สวยงามมากเพื่อให้คนในพื้นที่ใช้เป็นที่จอดรถ มีรถวิ่งน้อยมาก คนในพื้นที่ใครจะไม่รัก มีที่จอดรถ ตรว ละ 6-7แสนบาท

  รถ Brt ก็เหมือนกัน ลงทุนสร้างมาเป็นพันล้านบาท รวมทั้งระบบก็ประมาณสองพันล้านบาท แต่เก็บค่าโดยสาร 5 บาทตลอดสาย (แต่ตอนจะสร้างบอกว่าจะเก็บตามระยะทาง ตั้งแต่ 12-20 บาท) สัมปทานจะหมด เม.ย.60

  (วิ่งประมาณ 6-7ปี) จะไม่ให้ขาดทุนได้ไง ไหนจะหาเสียงทั้งที วิ่งบริการฟรีๆไปเลย ไม่มีใครกล้าทำอะไรหรอก

  โครงการนี้ที่ล้มเหลวเป็นเพราะการขัดขากันเองของผู้บริหาร กทม ในแต่ละชุด ทำนองคนคิดไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้คิด อภิรักษ์ไป หม่อมมา เลยหันหน้าไปคนละทาง แม้จะหน พรรคคนเดียวกัน คนรับกรรมก็คือชาวบ้านผู้เสียภาษีทุกคน ส่วนทำก็รับค่านายหน้าไปตามกติกา

 • mario

  10 ม.ค. 2017 - 21:50

  ตั้งแต่เริ่มบอกจะทำ BRT ......ผมก็ว่ามันเจ๊งแน่........และไม่คุ้มค่าในการทำ ..........แต่มัน.....คุ้มแดก....แดกกันคุ้ม

  มีการอ้างว่า........โครงการรถเมล์แบบนี้ที่ออสเตรเลียทำสำเร็จ.........เวรกรรม ไอ้คนพูดนี่.......มันเห็นคนไทยโง่กันหมดหรือไง

  ทำไมแม่งไม่........เปรียบเทียบว่า.........ผังเมือง ออสเตรเลีย...กับไทย........มันต่างกันขนาดไหน ถนนเขาส่วนใหญ่สภาพดี

  ถนนเขารถแทบไม่มีติดขัด.........เพราะรถเขาน้อย........ไม่มีแยกไฟแดงถี่ยิบแบบไทย..........ไม่มีแมงกะไซ ที่ปาดหน้ารถชาวบ้านไปทั่ว

  เพราะฉนั้น.......โครงการรถเมล์แบบที่ว่า........มันก็พอจะดำเนินการได้ .........ไม่ขาดทุนบักโกรกแบบ..........กทม

   

  นี่ดีนะ......ที่ กทม........ไม่ดื้อด้านทำเส้นเกษตร..........เพราะมันรู้ว่า..........มีประชาชนไทย.......ที่รู้ทันมัน.........หรือคนแถวเกษตร พหลโยธิน........รู้ทันมัน กทม

  ไม่ยอมให้ทัน..........และ กทม เองมันก็รู้อยู่เต็มอกว่า..........ทำไม่ได้.............แดกแล้วคับปาก.....กลืนไม่ได้มันจะติดคอตาย

   

  ไอ้พวกไหนที่มันเป็นคนคิดและทำโครงการ BRT ในกทม นี่..........ผมสาปแช่งแม่งไปหมดแล้ว........เพราะมันฝืนทำเพื่อ.....ประโยชน์ของพวกมันเองไม่ใช่เพื่อ ประชาชน


Loading...