อย่างฮา คุณสมบัติพรรคเกรียน จากเรื่องเศร้าประเทศไทย กลายเป็นเรื่องฮาได้ 555

อย่างฮา คุณสมบัติพรรคเกรียน จากเรื่องเศร้าประเทศไทย กลายเป็นเรื่องฮาได้ 555

คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด   คนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของคนหน้าด้าน  คนหน้าด้านย่อมเป็นเหยื่อของคนหน้าด้านกว่า ฝากบอกคุณสมบัติไม่ต้องส่งลงเลือกตั่งหรอกครับพรรคเกรียน มาแนวนี้ดีกว่าครับ ดูความหน้าด้านของคนไทยบางกลุ่มครับ