"อยุติธรรม"ลำเอียงไม่เที่ยงแท่น

"อยุติธรรม"ลำเอียงไม่เที่ยงแท่น

"อยุติธรรม"ลำเอียงไม่เที่ยงแท่น

เสาไม่แน่นลมโกรกก็โยกไหว

อคติคืออธรรมคอยนำใจ

แล้วจะเที่ยงไงในบัญชา

ในย่างยุคอลัชชีมีอำนาจ

หินชาติผลิผุดดุจเห็บหมา

สูบกลืนเลือดประเทศชาติคณนา

สูบกินประเทศชาติชาวประชา

ให้เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า หน้าไม่อาย.

 • รัก
  11
 • ฮ่าฮ่า
  11
 • ว้าว
  23
 • เศร้า
  21

1 ความเห็น

 
3 ส

ไอ่เห้ตลก

โกรธแล้ว

 • รัก
  11
 • ฮ่าฮ่า
  15
 • ว้าว
  25
 • เศร้า
  19