อบรมหลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด

อบรมหลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด


หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด จัดอบรมวันที่ 26 – วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หลักสูตรที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย ขั้นตอนที่จะส่งผลบวก ผลลบ ก่อนส่งมอบ พร้อมปัญหาแนวทาง และขั้นตอนต่าง ๆ พร้อม Update  พ.ร.บ. จัดสรรคที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค “เรียนรู้พรบ.จัดสรรที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้

หัวข้ออบรม

·         การกำหนดอัตราเงินกองกลางกับข้อกำหนดกฎหมาย

·         การคำนวณจำนวนเงินกองทุน

·         นักพัฒนาที่ดินกับสถานะในการทำสัญญาเก็บเงินกองทุนนิติบุคคล

·         การออกเอกสารรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองกลาง

·         การบริหารกองทุน

·         กองทุนมีกี่ประเภท

·         การกำหนดอัตราส่วนกลาง / อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

·         การตั้งกองทุนนิติบุคคล / การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรร

·         การจัดทำงบประมาณในการบริหาร

·         การกำหนดอัตราส่วนกลาง การกำกับและเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

·         ข้อกฎหมายกับการโอนทรัพย์สินเป็นส่วนกลาง

·         ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรโอนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ประโยชน์ของการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง

·         การดูแลรักษาสภาพทรัพย์ก่อนการโอน

·         สาธารณูปโภค-การบริหารสาธารณะกับการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง

·         ระเบียบข้อกฎหมายด้านงานบริหารงานนิติบุคคล ที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้

·         พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรฐานต่าง ๆ

·         การบริหารจัดการ

·         บ้านกับการค้ำประกันโครงสร้าง และการค้ำประกันส่วนประกอบ

·         การบริหารงานนิติบุคคลกับการบริหารหลังการขาย

·         ระบบสาธารณูปโภค

·         นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติในการพักอาศัย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

·         บทกำหนดโทษการต่อเติม ตกแต่ง การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

·         ปัญหาและอุปสรรค กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคลและแนวทางแก้ไข

ค่าลงทะเบียน

ท่าน 12,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

·         นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

·         ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20

ติดต่อสอบถาม โทร  : 02.295.2294  Line : @trebs

Tag : การจัดตั้งนิติบุคคลนิติบุคคลพรบ. อาคารชุดนิติบุคคลอาคารชุดพรบ. จัดสรรที่ดินการโอนสาธารณูปโภคกฎหมายนิติบุคคลจดทะเบียนอาคารชุดขั้นตอนการจดทะเบียนอาคารชุดปัญหานิติบุคคลอาคารชุดปัญหาบ้านจัดสรรกฎหมายบ้านจัดสรร

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ติดตามครับ

YES !

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0