อบรมกลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์

อบรมกลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์


 


การเลือกใช้กลยุทธ์อสังหาฯในการออกแบบแนวคิดทางการตลาดและ การดำเนินการตามแผน เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักติดตลาด,  Case Study การปั้นแบรนด์อสังหาฯการวิเคราะห์ปัจจัย และ ส่วนผสม การตลาดกรอบเวลาการตลาด ,การบริหารเลือกสื่อการตลาด,การบริหารงบประมาณการตลาดเทคนิคการตลาด ที่มืออาชีพใช้แล้ว ส่งเสริมยอดขายได้จริงสถานการณ์ตลาดอสังหาฯปัจจุบันความสำคัญของงานวิจัยกับการตลาด(Market Feasibility), วงจรการเดินทางของลูกค้าเป้าหมาย(Customer Journey), การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic CRM), การใช้สื่อ Online กับการตลาดอสังหาฯ (เจาะทริคการตลาดโดยสื่อ Google, Facebook, Youtube, IG, Line Etc.)
หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ จัดอบรมวัน 25-26 มีนาคม 2562  โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หัวข้ออบรม

  • การกำหนดกลยุทธ์ และ ขั้นตอนดำเนินงานด้านการตลาด
  • กรณีศึกษา :การสำรวจความต้องการตลาดอสังหาฯ เพื่อกำหนดประเภท ราคาขายของโครงการ
  • กรณีศึกษาการกำหนดจุดยืน และ ภาพลักษณ์องค์กร
  • การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : เทคนิคการสร้างแบรนด์  
  • การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มในอนาคต
  • การวางแผนการตลาดยุคใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจในการเดินทางของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Journey) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม
  • เจาะลึกในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic CRM)
  • การใช้สื่อโฆษณา Online ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ แนวสูงและอื่นๆ)

ค่าลงทะเบียน : 12,000 (ไม่รวม Vat 7%)
ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=33

Tag : หลักสูตร Super Marketingกลยุทธ์อสังหาฯการตลาดอสังหาฯ บนโลกออนไลน์การตลาดโครงการอสังหาการตลาดอสังหา ,Super Marketingแผนธุรกิจอสังหาฯ 

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ติดตามครับ

YES !