อ.จุฬา วิเคราะห์เลือกตั้ง

อ.จุฬา วิเคราะห์เลือกตั้ง

3 ความคิดเห็น

 
น้ำกรดแช่เย็น

เพื่อไทยแน่นอนกว่า14

 
3 ส

เพื่อไทย

YES !

 
PM007

ได้มากขนาดนั้น ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอก เพราะมันมี สว ลากตั้งอีกตั้ง 250 คน เป็นตัวช่วยของพวกมัน