ส า ร ขั น ธ์ วั น นี้ .........แสนจะมืดมนจริงๆ

ส า ร ขั น ธ์ วั น นี้ .........แสนจะมืดมนจริงๆ

ส า ร ขั น ธ์ วั น นี้ .........แสนจะมืดมน

.

เคยคาดการณ์มานานแล้ว.....ในที่สุดมันก็ใช้ พรบ.ฉุกเฉิน จริงๆ

.

.

......จนกว่าจะหมดโลก.......

.

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  6
 • เศร้า
  6

6 ความเห็น

 
Chuu

มันคงจะเลี้ยงโรคนี้ไว้....ให้นานที่สุด

โดยฝากไว้ในตัวพวกไพร่ทั้งแผ่นดิน

เพื่อที่จะรักษาอำนาจมันไว้ให้ได้นานที่สุด

ไม่มีคำว่าสงสาร และ เห็นใจ...จากโจร500.

 

 • รัก
  5
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  5
 
Chuu

นรกประเทศ

ใครแข็งแรง....รอด

ใครอ่อนแอ.....ตาย

ใครยากจน.....ตายเท่านั้นไม่มีรอด.

 • รัก
  5
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  3
 
Chuu

ข่าวทักษิณ 10 วัน ประเทศไทย อาจจะ-... / และ รองนายก สมัย คุณ ทักษิณ เสนอวิธีการสำคัญ

.

https://www.youtube.com/watch?v=fYIaKfv-F28

.

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  3
 
Chuu

ฉวยโอกาส....ใช้ยาแรงเกินความจำเป็น

 • รัก
  5
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  4
 
Prem

....เพี้ยง....ขอให้ประยุทธ จันโอชา ติดเชื้อ โควิดด้วยเถิด.....สาธุ

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  3
 
3 ส

ไทย

เปื่อยสุด ๆ

 • รัก
  5
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  7