สิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ 3 อย่าง

สิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ 3 อย่าง

1. ผู้หญิงบอกจะลดน้ำหนัก

2. ผู้ชายบอกจะเลิกเจ้าชู้

3. นายกตู่บอกจะเลือกตั้ง

2 ความคิดเห็น

 
หลวงพี่เตี้ย

เห็นด้วยครับ

ขำขำ

 
3 ส

ไอ่ตูบ\**sweating*01**