สิทธิมนุษย์ชนของคนไทยถูกจำกัดบั่นทอนให้เลวร้ายลงทุกวันๆ..

แปลกนะ..ที่คนไทยยังยอมรับและทนกันได้..เพราะไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องเอากับใครที่ไหน...

 

เมื่อยอมตกอยู่ใต้อุ้งตีนเผด็จการ....ก็ต้องทนกันไปอย่างนี้แหละ....

 

แต่คนลาวและคนไทยในต่างประเทศที่ทนเห็นพฤติธรรมที่กดขี่ที่รัฐบาลทำกับประชาชนแล้วพวกเขาทนไม่ได้... 

 

[Image: 17992109_1486634938021767_47084620881357...e=594FD922]

 

จึงจะมีการจัดสัมมนาว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในประเทศลาว ภายใต้ชื่อ Laotian - Thai Human Rights Conference ณ อาคาร Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515 

อันเป็นการยกระดับการต่อสู้ของประชาชนจากการชูโปสเตอร์ ถือแบนเนอร์ส่งเสียงคัดค้านต่อสู้ต่อต้าน ไปสู่ระดับสากล

 

การสัมมนาครั้งนี้มี Congressman Markwayne Mullin จาก Oklahoma เป็น Sponsor โดย The Laotian New Generation Democracy Movement และ RED USA - Thai Voice International Movement ร่วมมือกันจัดขึ้น เพื่อเปิดเวทีและจะจัดเวลาส่วนใหญ่ให้กับฝ่ายไทย ได้เสนอเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายลงทุกวันในประเทศไทยต่อสมาชิกคองเกรสของสหรัฐอเมริกา

 

เชิญอ่านใบบอกจาก RED USA ครับ

 

วันที่ 26 เมษายนในอดีต

 

มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง

 

ข้อเขียนชิ้นนี้ขอยกยอดไม่ขอกล่าวถึง

 

แต่วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 นี้

 

คือวันสำคัญที่ผู้รักประชาธิปไตยและผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จะต้องตั้งตาเฝ้ารอคอยอย่างตาไม่กระพริบ

 

เนื่องจากในวันนั้นจะมีการจัดสัมมนาว่าด้วย

 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในประเทศลาว ภายใต้ชื่อ Laotian - Thai Human Rights Conference ณ อาคาร Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515 เป็นการยกระดับการต่อสู้ของประชาชนจากการชูโปสเตอร์ ถือแบนเนอร์

 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในประเทศลาว จะได้รับการนำเสนอต่อสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา เอกสารและคำปราศรัยที่นำเสนอในห้องประชุมของอาคารสำนักงานในวันนั้น จะถือว่าเป็นหลักฐานและเอกสารอย่างเป็นทางการของสภาคองเกรส

 

การสัมมนาครั้งนี้มี Congressman Markwayne Mullin จาก Oklahoma เป็น Sponsor โดย The Laotian New Generation Democracy Movement และ RED USA - Thai Voice International Movement ร่วมมือกันจัดขึ้น เพื่อเปิดเวทีและจะจัดเวลาส่วนใหญ่ให้กับฝ่ายไทย ได้เสนอเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายลงทุกวันในประเทศไทยต่อสมาชิกคองเกรสของสหรัฐอเมริกา

 

US Congressman หลายท่านที่รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ และองค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายองค์การ ผู้สื่อข่าว และขบวนการสิทธิมนุษยชนจากหลายประเทศจะเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

 

ผลของการสัมมนาจะได้รับการนำเสนออย่างละเอียดในทุกช่องทางของการสื่อสาร เพื่อขยายผลสู่ประชาชนในวงกว้างหลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นลง

 

โปรดคอยติดตาม

 

RED USA - Thai Voice International

April 17, 2017

 

 

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=6521

 


3ความคิดเห็น
 • tongtata

  18 เม.ย. 2017 - 15:32

  แค่ไปร้องเรียนเรื่องหมุด เขาก็ยังเชิญไปคุย . . โกรธแล้ว

   

 • akausa

  18 เม.ย. 2017 - 19:00

  ที่จริงนะ....งานนี้รัฐบาลต้องรับผิดชอมจะมาปัดว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้....

  หมุดนี้มันเท่ากับเป็นสมบัติของบ้านเมืองไปแล้ว...คนรู้จักคำว่า "ประชาธิปไตย " ก็เพราะหมุดนี้...

  ถ้าจะทำลายคำว่าประชาธิปไตย...ก็ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญ..ไม่ต้องมีเลือกตั้ง...จะมีไปทำห่าอะไร.... 

   


Loading...