สามมิตรกล่าว ล้ม พท.ได้แน่ เผยดูด สส.เชียงใหม่ได้3คน

สามมิตรกล่าว ล้ม พท.ได้แน่ เผยดูด สส.เชียงใหม่ได้3คน

5 ความคิดเห็น

 
น้ำกรดแช่เย็น

สถานะพวกมุงยังไม่เป็นพรรคเลย รู้ได้งัยว่าเขาจะไปอยู่กับพวกมุง21

 
3 ส

สามมิตร

ขำขำ

 
619

ใครจะไปเลือกมึง...ไอ่...16

 
PM007

มันเป็นพวกตลกคาเฟ่ หรือไง สามมิตร ไปเปิดปี๊มน้ำมันเถอะ เหมือนเมื่อก่อน ปั๊มน้ำมันตรา 3 ทหาร

(พลเรือนห้ามใช้)

 
หลวงพี่เตี้ย

ไอ้ที่ดูดไป  สอบตกหมด

16