ว่าด้วยหนังเกี่ยวกะคนผิวสีครับ...(โลงนี้เครื่องฉายเสียครับ.....เฮ)

ว่าด้วยหนังเกี่ยวกะคนผิวสีครับ...(โลงนี้เครื่องฉายเสียครับ.....เฮ)

ปูลู ล่าสุดจากรอบไม่ใกล้ไม่ไกล(...ฮา)

      ผมเพิ่งดูจบไปเมื่อคืน..

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ the hate u give

   ปูลู เหตุกานแบบนี้ เกิดขึ้นในสังคมอเมริกาเกือบจาทุกนาที

         ผมดูในยูตูปประจํา ตํารวจยิงใส่ะคนขับลด

         คนขับลดยิ่งใส่ตํารวจ, หลายตอน

         อาจมาจากเรื่องบังเอิญ

         เรื่องข้างบนด้วย..

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ติดตามครับ

OK