วิพากษ์ยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย 20 ปี

วิพากษ์ยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย 20 ปี

2 ความคิดเห็น

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ขอวิพากษ์นโยบายที่อยู่อาศัย 20 ปีของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่นำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยจัดทำเป็น Clip ดังต่อไปนี้:

ดู fb Live:http://bit.ly/2eJX34g

ที่มา: http://bit.ly/2wdtm29

+1
44
 
2 ความคิดเห็น
Loading...