วิชา รักชาติยิ่งชีพ

วิชา รักชาติยิ่งชีพ

ม.นเรศวร – เมื่อวันที่ 9 ม.ค. โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ เอกสารการสอนของ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

หลังเตรียมเสนอให้สภามหาวิทยาลัย มีการเปิดสอนในรายวิชา “รักชาติยิ่งชีพ”  My Beloved Country วิชาศึกษาทั่วไป หมวดที่ 1 จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) โดยมี ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พร้อมเชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้ามาร่วมสอน และบรรยาย ให้นักศึกษา มีรายชื่อดังนี้

ขำขำ

1. พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา

2. นาย สุวิทย์ ทองประเสริฐ (พุทธะอิสระ)

3. นาย เสรี สุวรรณภานนท์

4. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

5. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

6. นางหฤทัย ม่วงบุญศรี

7. นายสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร)

8. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

9. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล

10. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

11. ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์

12. นางวาสนา นาน่วม

13. นายวันชัย สอนสิริ

14. นาย นุรักษ์ มาประณีต

15. นายอิทธิพร บุญประคอง

16. นายสนธิ ลิ้มทองกุล

17. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

18. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

ทั้งนี้ในรายวิชาดังกล่าว ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์รายวิชาคือ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของความเป็นชาติไทย สามารถอธิบายแนวคิด

หลักการ องค์ประกอบ โครงสร้างพื้นฐานของการพิทักษ์และพัฒนาชาติอย่างถูกวิธี ตระหนักถึงความสำคัญของชาติไทย เกิดทัศนคติในการรักชาติ การแสดงออกและประพฤติตัวเพื่อการรักชาติอย่างถูกวิธี

เรื่องไม่น่าเขื่อจริงๆ     16

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

สร้างซอมบี้ขึ้นมายัดพิชซ่าให้ชาวบ้าน

เรื่องไม่น่าเชื่อ

16

เสร่อ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2

17 ความคิดเห็น

 
หลวงพี่เตี้ย

เห็นครั้งแรก

ผมคิดว่าเป็นเรื่องโกหก    ล้อเล่นกัน

อ่านไป   กลายเป็นเรื่องจริงว่ะ

อย่าหลงไปเรียนเด็ดขาด    ในห้องเรียน    พูดผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอน    เจอพิชซ่า   3  ปี  5  ปี

09 

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
willy

จริง ดิ หลงพี่?

งงงง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  3
 
หลวงพี่เตี้ย

ดูชื่อผุ้บรรยายแต่ละคน

ตัวยัดพิชซ่าทั้งนั้น

16

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
619

ม.นเรศร พิษโลกนี่หว่าน่าจะบรรจุเป็นวิชาบังคับในปี 1 

3 หน่วยกิต ผมมองแนวข้อสอบแล้วน่าจะเก็บได้เต็มไม่ยาก

ถ้าเป็นข้อสอบแนวทางบรรยายแล้วยิ่งง่ายใหญ่ไม่ต้องใช้ Skill อะไรมาก

เขียนด่าทักษิณ ยิ่งรักบวกกับด่าอนาคตใหม่เข้าไปด้วยรับรอง A+ ชัวร์  

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  2
 
big60

ยังไม่สำนึก ยังจะพากันบิดเบือนให้ชาติเสียหายอีก ชาติโดยความหมาย คือคนทั้งประเทศ ไม่ใช่กลุ่มไดกลุ่มหนึ่งเหมือนที่พยายามยัดเบียดให้เชื่อตาม

...

คำว่าชาติของเขา เขามุ่งถึงกลุ่มของเขาคือชาติ ที่เหลือล้วนเป็นส่วนประกอบของชาติ ถึงแม้ปากเขาจะบอกว่าหมายถึงคนทั้งประเทศคือชาติก็ตาม

...

แต่เวลาปฏิต่อคนในชาติจริง กลับไม่ให้ความเท่าเทียมในสิทธิ ก็อย่างที่เห็นอยู่นี่แหละ ทุกอย่างต้องให้เขาทั้งหมด เว้นไว้แต่อันใหนไม่เอา จึงเจือจาน

...

การปกครองก็ต้องเขา ถ้าไครชนะเขา ก็จะกลายเป็นคนขายชาติ การศึกษา ความเป็นอยู่ทางสังคม ความยุติธรรมก็ต้องเขา ไครคัดค้านถือว่าไม่รักชาติ

...

ถ้ารักชาติยิ่งชีพแบบนั้น พวกเขาเจริญ แต่ชาติไม่เจริญ ข้อพิสูจน์ก็คือ พวกเขากุมอำนาจมายาวนาน ก็อย่างที่เห็นพวกเขาเจริญ แต่ชาติแย่ ไปใหนไม่เป็น

...

คลานเป็นเต่าตาบอด ตามหลังน้องๆ ในอาเชียนอย่างหน้าตาเฉย แถมไม่อายซ๊ะด้วย น่าจะเปลี่ยนเป็นว่า รักตัวเองยิ่งชีพ ดูจะใกล้เคียงกว่ากันเยอะเลย

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
markpakma

ควรทาสีธงชาติทุกตึกและรั้วทุกด้านของมหา่ลัยเป็นสีธงชาติด้วยนะครับ

กระทั่งเครื่องหมายจราจรป้ายคณะควรให้มีธงชาติ

ส้วมโถฉี่สั่งสีธงชาติไปใช้ เพลงมหาลัยเปิดเพลงขอวพ่อและเพลงลุงตู่คลอไปกับการเรียนการสอน

ให้ร้องเพลงชาติทุกเช้าเอาเครื่องวัดเสียงไปวัดใครร้องไม่ดังปรับตกให้หมด

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
samunchon

อาจารย์ ม.นเรศวร เสนอเปิดวิชา “รักชาติยิ่งชีพ” เชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิคนดีมาสอน

.

ความรัก ประเทศชาติ ลัทธิ ชาตินิยม :

รักชาติยิ่งชีพ My Beloved Country

๑๓

ความ รัก ประ เทศ ชาติ วิ จารณ์ ชาติ

ลัทธิชาตินิยมผูกขาด ห้ามกล่าวด่าว่า

ชาตินิยมคลั่งชาติสุดขั้วเกลียวเกินเยียวยา

อ นุ รั ก ษ์ เ อี ย ง ข ว า ห า ส้ น ตี น

.

สามัญชน

๙ มกราคม ๒๕๖๓

https://wp.me/p9aAxd-KE

.

#พังชาติ , ไอ้ชาติชั่ว, รักชาติยิ่งชีพ, My Beloved Country, ความรักประเทศชาติ, ลัทธิชาตินิยม, ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร, มหาวิทยาลัยนเรศวร

.

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
หลวงพี่เตี้ย

ตอนนี้

เทพเทือกกับหมาวรงค์กำลังเดินสายบรรยายเรื่องชังชาติในภาคใต้ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์

เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยกับกลุ่มนี้

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  1
 
Boulevard of Hopes

ประเทศไทย คงไม่พ้นรวันดา

หรือ ใกล้เข้าไปทุกที 

แต่ไม่รู้ใครจะล่าใคร

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
หลวงพี่เตี้ย

ที่ผ่านมา

มีแต่พวกเราที่ถูกล่าครับ

คนเสื้อแดง  นปช  การ์ดนปช  พวกโดนข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ   

อยู่เต็มคุกครับ

ส่วนอีกฝ่ายอยู่เย็นเป็นสุขครับ

อยู่บ้านกับครอบครัวพร้อมหน้า

ข้อหาต่างก็ไม่หนักหนาอะไร    ติดคุกกันพอขำๆ

ข้อหาอะไรก็ปลิวไปกับสายลมโชยแผ่วๆ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
3 ส

รายชื่อนั้นก๊ก กปปส

ขำขำ

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
เล็กโทรนิคส์

เอ้า แล้ว จำลอง ศรีเมือง /สุริยะใส และอีกหลายๆคนหายไปไหน

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
หลวงพี่เตี้ย

รอ  ซีซั่นสอง  ครับ

16

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
ปั้นจิ้ม

เหมือนเรียกหัวหน้าแก็งค์มารวมตัวเพื่อก่อการณ์โดยถูกกฎหมายชัดๆ

เหมือนฝนตก ชะขี้หมู ลงรูไหล

เหล่าจัญไร รวมตัว ก่อชั่วแล้ว

ดูรายชื่อ แต่ละตัว ชั่วตามแนว

คงไม่แคล้ว เลือดหลั่ง ทั้งแผ่นดิน...

แค่3ตัวนี้ ไอ้โล้นพุทธอิสระ ไอ้เทือก ไอ้ลิ้มนี่ ก็พอมองเห็นฝุ่นตลบอีกครั้ง...ประเทศไทย

ปวดหัว

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
markpakma

รักชาติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่อ้างประชาชน

ทำผิดกฎหมายก็ไม่ติดคุก รอลงอาญาเป็นสิบคดี ติดก็ติดไม่นาน

ส่วนอีกฝ่ายติดตั้งแต่คดีแรก นับรวมคดีต่อไป อายัดตัวตั้งแต่วันพ้นโทษ

ใครว่ามีความยุติธรรม.... ใครมองไม่เห็น... ต่างชาติเขาเอาไปเล่าเป็นเรื่องโจ๊ก

พวกมึงไม่อาย... ได้ผลประโยชน์เป็นต่ออายุจนตาย ได้งานพิเศษทำใหญ่กว่าทำอาชีพเดิม

ได้รถหรูได้บ้านหรู ได้เงินพิเศษเพียบ ได้ยศได้ตำแหน่งได้อำนาจล้นฟ้า

แบบนี้ยังจะหวังให้พวกมันทำหน้าที่ตรงไปตรงมากันได้อีกหรือ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
Prem

.....นี่มัน ม. ห้องแถวนี่หว่า?

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
หลวงพี่เตี้ย

มีไอ้จักร 5 ใบเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับ

กลายเป็นมหาวิทยาลัยห้องแถวเลย

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1