วันนี้ พาไปชมเมือง Schwerin ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือเยอรมนี

วันนี้ พาไปชมเมือง Schwerin ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือเยอรมนี

Schwerin ตั้งอยู่ในแคว้นของ Schleswig-Holstein คะ เมืองนี้

พื้นที่มีน้ำล้อมรอบ และมี Castle ตั้งตระหง่านโด่ดเด่นกลางน้ำคะ

มาชมความสวยงามของเมือง Schwerin กันนะคะ

Image result for Schwerin von oben480 × 360

 • หลงรัก
  8
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1

22 ความคิดเห็น

 
ป้าพลอย

Image result for Schwerin von oben

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for Schwerin von oben

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for Schwerin von oben

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for Schwerin von oben

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for Schwerin von oben

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  8
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for Schwerin von oben

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for Schwerin von oben

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for schwerin castle germany

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for schwerin castle germany

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for schwerin castle germany

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for schwerin castle germany

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for schwerin castle germany

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  7
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

ภายใน Castle Schwerin

Image result for schwerin castle germany

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Related image

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Related image

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Related image

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  6
 
ป้าพลอย

สมาชิกท่านใดจะเดินทางไปชมเมือง Schwerin เอาแผนที่มาให้ชมคะ

ในแผนที่ประเทศเยอรมนี จะเห็นในกรอบสีแดง นั่นแหละคะเมืองที่อยู่ใน

ภาพคะ

Image result for schwerin map

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for schwerin map

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

Image result for schwerin map

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

หากไปยังเมือง Hamburg นั่งรถไฟ ICE Deusche Schnell zug 

nach Schwerin รถไฟเร็วสายนี้ไปถึงเมือง Berlin 

Image result for schwerin map

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

ขอมอบสิ่ง สวยๆงามๆ ให้แด่ สมาชิกทุกๆท่าน ขอให้มีแต่ความสดชื่น

และ รักใคร่ ซึ่งกันและกัน เราประชาชนไทย บอบช้ำกันมาอย่างสาหัส

ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องหันหน้ามาแก้ไขสถานการณ์ในประเทศ 

Image result for ranunkeln blumen

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ติดตามครับ

YES !

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  7
 • เศร้า
  5