วัฒนา เมืองสุข " ศรีธนน......... "

วัฒนา เมืองสุข " ศรีธนน......... "

https://www.facebook.com/684312115037654/posts/1695170130618509/


วานนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบกับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. โดยก่อนการลงมติประธานได้ขอให้สมาชิกแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมจำนวน 467 คน เห็นด้วย 234 ไม่เห็นด้วย 230 งดออกเสียง 2 และไม่ลงคะแนนเสียง 1

เมื่อแพ้การลงมติ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลได้ใช้สิทธิขอนับคะแนนใหม่ซึ่งประธานอนุญาตโดยอ้างข้อบังคับการประชุมข้อ 85 ที่กำหนดว่าหากสมาชิกร้องขอให้นับคะแนนใหม่ในการลงคะแนนที่มีผลต่างไม่เกิน 25 คะแนนและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน ก็ให้มีการนับคะแนนใหม่ แต่ผมเห็นว่าการใช้สิทธิขอนับคะแนนใหม่และการปฏิบัติของประธานสภาไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ

(1) แม้ข้อบังคับข้อ 85 จะให้สิทธิ ส.ส. ที่จะขอให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ก็ตาม แต่จะต้องมีเหตุจากความผิดพลาดในการลงคะแนนหรือการรวมคะแนน ตามนัยแห่ง พรป. เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 122 และ 124 แต่ผลการลงคะแนนปรากฏว่าถูกต้องตามจำนวนของผู้เข้าประชุม 467 คน (234+230+2+1) จึงไม่มีเหตุที่จะขอให้นับคะแนนใหม่
(2) การขอนับคะแนนใหม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อคลายข้อสงสัยว่าการลงคะแนนและการนับคะแนนโดยการใช้เครื่องออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดจึงขอนับคะแนนใหม่ ดังนั้น หากจะให้มีการนับคะแนนใหม่ด้วยวิธีขานชื่อจะต้องเรียกชื่อเฉพาะจำนวน 467 คนที่เข้าประชุมและลงคะแนนในวันดังกล่าวเท่านั้น ส่วนผู้ที่มิได้มีชื่ออยู่ในจำนวน 467 คนไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงอีกเพราะการออกเสียงในญัตติดังกล่าวได้เสร็จสิ้นโดยประธานได้สั่งปิดการนับคะแนนแล้ว
(3) หากประธานยอมให้ผู้ที่ไม่มีชื่อในการออกเสียงลงคะแนนในวันพุธที่ 27 มาลงคะแนนด้วยก็จะไม่ใช่การนับคะแนนใหม่ แต่จะกลายเป็นการลงคะแนนใหม่ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการลงคะแนนในญัตติเดียวกันสองครั้งและให้สิทธิ ส.ส. ลงคะแนนหลังปิดการนับคะแนนขัดข้อบังคับฯ ข้อ 86

เนื่องจากการประชุมสภาในวันพฤหัสบดีที่ 28 ต้องยุติลงเพราะไม่ครบองค์ประชุม จึงยังมีโอกาสที่ประธานสภาจะสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ การหลับตาอ้างการปฏิบัติที่เคยทำมาโดยไม่พิจารณาหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือการช่วยฝ่ายรัฐบาลโกงคะแนนฝ่ายค้านที่รักษาประโยชน์ของประชาชน ศรีธนญชัยในเมืองไทยมีมากพอแล้วไม่ต้องไปเพิ่มอีกคนครับ

วัฒนา เมืองสุข
28 พฤศจิกายน 2562

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

2 ความคิดเห็น

 
ICT

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1194280594110465&id=43572101...

  

"ผมเคยแพ้1คะแนน ทางซีกผมขอนับใหม่แต่ทางอีกซีกหนึ่งไม่ให้นับใหม่ ผมก็แสดงสปิริตด้วยการไม่นับใหม่ แต่ครั้งนี้ใช้บัตรชัดเจน ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันทำไมการเดิมพันครั้งนี้มันถึงสูงอย่างนี้"

ปิยบุตร แสงกนกกุล
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

#ประชุมสภา

https://twitter.com/t231022/status/1199910231465021440?s=19

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ่เห้ตูบ

ขำขำ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0