ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวที่สุด ยุทธการ ทุบกล่องดวงใจ”ทหาร” ปฏิบัติการ ธนาธร อนาคตใหม่

ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวที่สุด ยุทธการ ทุบกล่องดวงใจ”ทหาร” ปฏิบัติการ ธนาธร อนาคตใหม่

https://www.matichon.co.th/politics/news_1774468

09.00 INDEX ยุทธการ ทุบกล่องดวงใจ”ทหาร” ปฏิบัติการ ธนาธร อนาคตใหม่
 

แรกที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แถลงการลาออกจากการเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2563 ก็ยังไม่แจ่มชัดในเหตุผล

นอกเหนือจากปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ให้พ้นจากสมาชิกภาพแห่งส.ส.อย่างเคร่งครัด

 

แต่เมื่อติดตาม”ธนาธร ไลฟ์”ในตอนค่ำก็ต้องร้อง”อ๋อ”

ความจริง มีสัญญาณจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก่อนหน้าการลาออกมาแล้วหลังจากได้เข้าร่วมและซักถาม “ผบ.เหล่าทัพ”ที่มาชี้แจงรายละเอียดงบประมาณกระทรวงกลาโหม

จากนั้น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้โพสต์รายละเอียดการซักถามผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว เมื่อเห็นการไลฟ์ก็บังเกิด ZATORI

ZATORI ว่า”งบกลาโหม”นั่นเองคือ “เป้าหมาย”

“ธนาธรไลฟ์”บ่งบอกให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า รายได้อันอยู่นอก”งบประมาณ” ต่างหากคือความสนใจอย่างเป็นการจำเพาะของพรรคอนาคตใหม่และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

อย่าได้แปลกใจหากการโพสต์ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะยืนยันว่าสามารถตัดได้มากกว่าร้อยละ 40

เมื่อมีการเปิดจำนวนรายได้ที่มากกว่า 10,000 ล้านบาทที่ดำรงอยู่ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะในเรื่องสนามม้า ไม่ว่าจะในเรื่องสถานีโทรทัศน์ ไม่ว่าจะในเรื่องสถานีวิทยุ

เด่นชัดยิ่งว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ล่วงเข้าไปถึง”กล่องดวงใจ”อันดำรงอยู่อย่างยาวนานของกระทรวงกลาโหม เป็น ”กล่องดวงใจ” ที่ไม่เคยมีการแตะมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ทั้งยังยืนยันว่าจะเปิดรายละเอียดซ้ำอีกใน”ธนาธรไลฟ์”ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม เน้น”กล่องดวงใจ”นี้โดยเฉพาะ

คำประกาศลาออกของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อนำมาประสานเข้ากับรายละเอียดอันปรากฏผ่าน”ธนาธรไลฟ์”ก็พอจะมองออกว่าภาระธุระของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คืออะไร

คือการทะลวงเข้าไปยัง”เม็ดใน”อันเป็น”ขุมทรัพย์”ของกระทรวง กลาโหม

เป็นมรดกตกทอดจากยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผ่านยุค จอมพลถนอม กิตติขจร และดำรงอยู่อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงแม้กระทั่ง ในยุคปัจจุบัน

นี่คือการอันละเอียดอ่อนและอ่อนไหวที่สุดในทางการเมือง

 ...........
.......................
........................................
 
ธนาธร จี้ถามเป็นฉาก ๆ ใส่ ผบ. เหล่าทัพ ต้องการคำตอบ ทำไมนายพลรวยผิดปกติ

https://hilight.kapook.com/view/196832

 
          ธนาธร เชิญ ผบ. เหล่าทัพ แจงต่อ กมธ.งบประมาณฯ ถามถึงรายได้จากสัมปทานสื่อ กิจการ ม้า มวย หวย ทำไม นายพล ร่ำรวยผิดปกติ จี้ใช้งบไหน ทำไอโอโจมตีพรรคการเมือง

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2563 ได้ตั้งคำถามต่อการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหม ต่อ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก

          โดยนายธนาธรได้ตั้งคำถามประเด็นแรก เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณกระทรวงกลาโหม รวม 18,657 ล้านบาท ซึ่งมากเกือบเท่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมกัน (1.9 หมื่นล้านบาท)  ซึ่งตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ เงินนอกงบประมาณทั้งหมด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด แต่ระเบียบการคลังทำไว้กับกระทรวงกลาโหมกระทรวงเดียว เท่ากับให้อำนาจพิเศษแก่กระทรวงกลาโหมมากกว่ากระทรวงอื่น ๆ ซึ่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมแบ่งเงินนอกงบประมาณเป็น 2 บัญชี เงินในบัญชีที่ 2 อนุญาตให้ตั้งในระบบบัญชีเอง และตั้งระบบตรวจสอบบัญชีเองได้ หมายความว่างบประมาณบางส่วนของกลาโหมมีความไม่โปร่งใส


นายธนาธรจึงขอให้กระทรวงกลาโหมเปิดเผยรายละเอียดของ

          1. รายได้จากการใช้ทรัพยากรคลื่นวิทยุย้อนหลัง 10 ปี

          2. รายชื่อบริษัทผู้รับบริหารสัมปทานคลื่นวิทยุ และสัญญากับทุกบริษัท

          3. สัญญาระหว่างกองทัพบก กับช่อง 7 ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2512

          4. รายได้จากการให้สัมปทานช่อง 7 ทุกปี ตั้งแต่ปี 2512

          5. รายได้อัตราค่าเช่าโครงข่ายภาคพื้นดิน หรือ MUX

          6. ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม กับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารจัดการงบประมาณ

          7. รายละเอียดเงินนอกงบประมาณประเภท 1 และ 2 ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

          นายธนาธร กล่าวว่า เหตุที่อยากทราบรายละเอียดเรื่องนี้ เพราะประชาชนตั้งคำถามว่า ทำไมบรรดานายพลจึงร่ำรวยผิดปกติ โดยดูจากบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่แสดงต่อ ป.ป.ช. เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 รายได้ของนายพล 81 คน ที่อยู่ใน สนช. มีทรัพย์สินเฉลี่ย 78 ล้าน รายได้เฉลี่ย 12.72 ล้านบาทต่อปี หรือมีทรัพย์สิน 6.13 เท่าของรายได้ รายได้และทรัพย์สินเหล่านี้ไม่สามารถได้มาโดยลำพังเงินเดือนการเป็นทหารอย่างเดียว หมายความว่านายพลส่วนใหญ่มี "side business" หรือทำธุรกิจคู่ขนานกับการรับราชการ

          นายธนาธร ยังย้ำด้วยว่า ได้ขอข้อมูลดังกล่าวไปตั้งแต่ตอนกระทรวงการคลังมาชี้แจงต่อ กมธ. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับเอกสารชี้แจงข้อมูลที่ขอไป

          พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตอบว่า เงินนอกงบประมาณที่สูงถึง 1.8 หมื่นล้านบาท ไม่ได้มาจากการจัดทำของกระทรวงกลาโหม แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลของสำนักงบประมาณของรัฐสภา และการเบิกจ่ายก็เป็นไปตามปกติ ไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือกระทรวงอื่น ๆ แต่อย่างใด ส่วนเรื่องความโปร่งใสของรายได้นายพล ผบ.สส. ยืนยันว่าผู้ได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ละคนอาจมีฐานความร่ำรวยแตกต่างกัน และได้แสดงความโปร่งใสผ่านการแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้ว ทั้งก่อนและหลังการเข้ารับตำแหน่ง ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ พล.อ. พรพิพัฒน์ ยืนยันว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดส่งเอกสารให้แก่นายธนาธรต่อไป

          ด้าน พล.อ. อภิรัชต์ ยืนยันว่า เงินนอกงบประมาณบางส่วนเป็นรายได้จากโรงพยาบาลของกองทัพ ซึ่งประชาชนก็เข้ารับการรักษาพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลทั่วไป รายรับบางส่วนจะนำกลับมาหมุนเวียนในการบริหาร ส่วนกรณีค่า MUX ช่อง 5 และช่อง 7 ทางช่อง 7 ได้หมดสัญญาไปแล้วตั้งแต่ปี 2561 ส่วนในกรณีการปรับลดอัตรากำลังพล กองทัพมีแผนการปรับลดกำลังพลอยู่แล้ว ทั้งนายพลและพลทหาร อย่างไรก็ตาม พล.อ. อภิรัชต์ ไม่ได้ตอบคำถามกรณีความร่ำรวยผิดปกติของเหล่านายพลแต่อย่างใด

          ในประเด็นต่อมา นายธนาธรตั้งคำถามถึงกิจกรรมของกองทัพที่ไม่อยู่ในภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นม้า มวย หวย หรือกิจการพาณิชย์ สนามมวยลุมพินีแห่งใหม่ ที่รามอินทรา ไม่มีความชัดเจนว่าเป็นกิจการของรัฐหรือเอกชนกันแน่ รายได้ถูกนำไปทางไหน และถามกลับด้วยว่า หากสนามม้า สนามมวย ยังต้องมีอยู่ ทำไมจึงต้องขึ้นกับกองทัพ ทั้งที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของกองทัพ
 
          นายธนาธร ยังถามอีกด้วยว่า มีข้อมูลมากมายปรากฏทั่วไปว่ากองทัพมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร มีแม้แต่เอกสารวิชาการที่ทำวิจัยเรื่องดังกล่าว และมีแฟนเพจเฟซบุ๊กที่ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานทหาร แต่โพสต์ข่าวใส่ร้ายป้ายสีพรรคการเมืองบางพรรคอย่างต่อเนื่องด้วยวาทะเกลียดชัง สร้างความแตกแยกในสังคม นายธนาธรจึงถามไปยังกระทรวงกลาโหมว่า ทางกระทรวงมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือไม่ ถ้ามี อยู่ในหน่วยงานใด ใช้งบเท่าไหร่ และหากมีปฏิบัติการนี้ อำนาจในการกำหนดเนื้อหา เช่น ใครเป็น "ศัตรูของชาติ" หรืออะไรคือ "ความจริงที่ถูกต้อง" อยู่ที่ใคร ?

          ในกรณีนี้ พล.อ. พรพิพัฒน์ ยืนยันว่า การดำเนินกิจการมวย ม้า มาจากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และการดูแลสวัสดิการทหารผ่านศึก แต่หากจะให้ตอบว่าการให้กิจการเหล่านี้อยู่ในการดูแลของกองทัพเหมาะสมหรือไม่ ก็คงต้องตอบว่า กองทัพทำแบบนี้มานานแล้ว คงต้องอยู่ที่นโยบายรัฐบาลว่าจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ส่วนประเด็นเรื่องปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือไอโอ ที่โจมตีพรรคการเมือง ทางเหล่าทัพไม่ได้ชี้แจง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

 
 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

8 ความคิดเห็น

 
3 ส

คุณธนาธร

ยอดเยี่ยม

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกือ

นายช่างกล้ามาก

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Boulevard of Hopes

ทหารแ ม่ ง ตอบไม่ได้หรอก  นอกจากแถไปเรื่อยๆ

สงคราม น่าจะเริ่มจากจุดนี้

09

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
linchi

ถ้าล้มเส้นทางส่วยนี้ได้

กะลานี้ก็จะได้พัฒนาเสียที

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

ธนาธร ต้องระวังตัวไว้ด้วย พวกนี้เป็นพวกสุนัขลอบกัด ซี่งหน้าตัวต่อตัวมือเปล่าๆมันไม่กล้ารับคำท้าหรอก

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
willy

SAVE THANATORN!

ชูสามนิ้ว

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

5555 ธนาธร เดี๋ยว ...ทหาร ก้อออกมาปาวๆว่า ธนาธร เป็นบุคล เป็นภัย ต่อ ความมั่นคง

ของประเทศชาติ เพราะ ธนาธร..ไล่ถลก..ใต้ท็อปบู็ททหารที่เยียบใว้มาช้านาน ถึงความ

ไม่ชอบมาพากล ..ออกมาแผ่ประจาน อย่างถอนราก ถอนโคน ฝ่ายกระทรวงกระลาโหมที่มี

นายพลเอกทั้งหลายนั่งบังคับการอยู่  ธนาธรเล่น จุดไฟลนถึงใต้ก้นที่นั่ง 55555 นั่งกันไม่

ติด ..เอ๊า...ละเว้ย..เจอคนจริง..เดินหน้าเอาศรีษะชนแหลก....!

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

เป็นห่วง...!  ธนาธร...ต้องระวัง.. เพราะพวกนี้มันใช้วิธี..หมาลอบกัด ..

แต่หาก ..ธนาธร..ถูกทำร้าย..เราประชาชนไทย ยืนเคียงข้าง ..เพราะ

นั่นคือเป็นพวก ฝ่ายเห็นต่าง ธนาธร จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก........!

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0