ลงเล่นการเมืองไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญ

ลงเล่นการเมืองไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญ

ขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนที่ระบุไว้ ว่า มีสามีเป็นชาวต่างชาติจะถูกตัดสิทธิ 090912

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่เผด็จการชั่ว

โมโห