ระวัง การจัดกองอำนวยการร่วมบริหารวัดพระธรรมกาย

ค่อย ๆ ฮุบ ค่อย ๆ เล็ม กว่าจะรู้ตัวก็เหลือแต่ก้าง

วันนี้ อังคารที่ 14 มีนาคม คณะพระวินยาธิการ นำโดยเจ้าอำเภอคลองหลวง

โดยคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมญาติโยมที่มาพักค้างปฏิบัติธรรม

และได้นำสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

ที่บริเวณปะรำพิธีข้างหอฉันคุณยายอาจารย์ฯ เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในวัดพระธรรมกาย

โดยมีพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วย ผอ.สื่อสารองค์กร ถวายการต้อนรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1ความคิดเห็น