ระบอบการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน....

ระบอบการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน....

ระบอบการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน ถ้าจะแปลว่า ประชาชนต้องได้ประโยชน์จากการปกครองนั้น บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม ท่านเห็นด้วยหรือไม่

....................................................................

ประชาชนเลือกตัวแทนของตนเองไปออกกฎหมาย ไปแก้กฎหมาย ไปแก้ รธน.ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ไม่ชอบธรรมต่อ ปชช. (ไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ)

ประชาชนเลือกตัวแทนของตนเองไปบริหารประเทศ(คณะรัฐมนตรี) เพื่อบริหารประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปชช.

เมื่อ ปชช. เลือกตัวแทนของตนเองไปแล้ว  แต่ตัวแทนที่ ปชช.เลือก ไม่ทำตามเจตนารมณ์ของ ปชช.

ปชช. ก็ควรมีสิทธิ์ถอดถอนตัวแทนของตนเอง แล้วเลือกคนใหม่ไปทำหน้าที่แทน

หาก รธน.มาตราใด ที่ปชช.เห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ไม่ชอบธรรม   

ปชช.ก็ควรมีสิทธิ์ให้ตัวแทนของตัวเองแก้ไขได้ หรือปชช.ก็ควรมีสิทธิ์ลงชื่อไม่น้อยกว่า.........คน เพื่อแก้ไขได้  ท่านเห็นด้วยหรือไม่

....................................................................

ภาษีที่ปชช.ต้องชำระเพื่อไปเป็นรายจ่ายต่างๆ ของประเทศ (ไปเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล)

หากหน่วยงานราชการใด ขอเบิกเงินภาษีของปชช.ไปใช้ในเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

ปชช. ก็ควรให้ตัวแทนของตนเอง ลดหรือตัดงบประมาณนั้นได้  ท่านเห็นด้วยหรือไม่

หากข้าราชการคนใด หรือหน่วยงานราชการใด ปฎิบัติต่อปชช. โดยไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ไม่ชอบธรรม

ปชช. ก็ควรมีสิทธิ์ให้ตัวแทนของตนเอง  หรือปชช.ก็ควรมีสิทธิ์ลงชื่อไม่น้อยกว่า.........คน

เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนข้าราชการคนนั้นว่า ปฎิบัติด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ชอบธรรม ต่อปชช. หรือไม่ อย่างไร ท่านเห็นด้วยหรือไม่

หาก รธน.ที่ใช้อยู่บางข้อ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ไม่ชอบธรรม ต่อ ปชช. แล้วไซร้

ปชช. ก็ควรมีสิทธิ์ให้ตัวแทนของตนเอง  หรือปชช.ก็ควรมีสิทธิ์ลงชื่อไม่น้อยกว่า.........คน เพื่อแก้ไขได้ ท่านเห็นด้วยหรือไม่

..........................................................

ควรมีองค์กรของ ปชช.โดยให้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองตัวแทน ปชช. และตรวจสอบการทำงานของข้าราชการ ว่าได้ทำหน้าที่ตามหลักของความถูกต้อง เป็นธรรม และชอบธรรม หรือไม่  หากไม่ ก็เสนอให้ถอดถอนตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบธรรม ได้.......ท่านเห็นด้วยหรือไม่

.........................................................

ทุกคนในสังคม ควรอยู่ภายใต้กฎหมายที่ถูกต้อง ที่เป็นธรรม ที่ชอบธรรม โดยเท่าเทียมกัน  ท่านเห็นด้วยหรือไม่

........................................................

เพื่อป้องกันการปฏิวัติยึดอำนาจ ให้ทหารมีสิทธิ์ถือปืนต่างๆ และลูกปืนบางส่วนเท่าที่จำเป็นต้องใช้ 

ส่วนลูกปืนต่างๆ ที่เหลือทั้งหมด ให้มีคณะกรรมการที่มาจาก ปชช. และตัวแทนของปชช. ดูแล

เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้ลูกปืน เช่น กรณีเกิดสงคราม ฯลฯ จึงเบิกลูกปืนได้ โดยทำเรื่องขออนุมัติการเบิกลูกปืนจากคณะกรรมการ โดยให้สภาตัวแทนของ ปชช. เป็นผู้อนุมัติ   ท่านเห็นด้วยหรือไม่

.........................................................

อย่างนี้ จึงจะเรียกได้ว่า เป็นระบอบการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน ท่านเห็นด้วยหรือไม่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

5 ความคิดเห็น

 
kainuy555

หาก รธน.ฉบับปัจจุบัน ปชช.เห็นว่า มีบางส่วนไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม และไม่เป็นธรรมต่อ ปชช.

ปชช. ก็ควรแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งว่า ต้องการแก้

ท่านเห็นด้วยไหมครับ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
kainuy555

ถ้าแก้ไม่สำเร็จ มันก็จะเป็นแบบนี้อีกต่อไป ท่านก็โดนไม้ตีหัวอีกต่อปายยย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
big60

ภาพรวมใหญ่ๆเลยก็คือ โดยประชาชน เพื่อประชาชน มีปัญหาแก้โดยประชาชน พัฒนาโดยประชาชนผ่านตัวแทน ทุกเรื่องที่มีข้อแตกต่าง ตัดสินโดยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน

...

เสียงส่วนใหญ่จากประชาชน ไม่นับเป็นอำนาจเผด็จการ เพราะไปจากประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ได้ไปจากคนๆเดียว เสียงส่วนใหญ่ในสภา อย่าเรียกว่าเผด็จการ มันเท่ากับด่าประชาชน

...

ถ้าได้แบบนี้ เจริญรุ่งเรืองแน่นอน เพราะทุกอย่างจะมุ่งลงที่ประชาชนทั้งหมด ตามสัดส่วนอันสมควรโดยทั่วถึง ถ้าอำนาจมาจากกลุ่มก็ลงเฉพาะกลุ่ม มาจากบุคคลก็ลงเฉพาะบุคคล

...

ทุกองค์กร ที่เป็นเสาหลักของประเทศ มีได้หมด จะเท่าไหร่ก็ได้ตามความจำเป็น เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศ แต่ทุกองค์ต้องไปจากประชาชนเท่านั้น เพื่อที่จะได้ดูแลประชาชน 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
big60

ทำได้วันนี้ ก็เริ่มเจริญตั้งแต่วันนี้ ทำได้พรุงนี้ ก็เริ่มเจริญตั้งแต่พรุ่งนี้ แปลกใจว่าทำไมไม่ทำ คนที่ไม่ควรให้หลุดไปจากประเทศกลับไล่ คนที่ควรไล่เพราะทำความเสียหายกลับเลี้ยง

...

มันตอบคำถามไม่ได้หรอกว่าทำไม นอกจากในความเจริญของประเทศ จะทำให้ผู้มีอำนาจสูญเสียผลประโยชน์ส่วนตนไปบ้าง แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมด ยอมเสียเพื่อชาติไม่ได้หรือ

...

ถ้าชาติคือประชาชนยังอยู่ ผู้มีอำนาจวาสนาทั้งหลายก็ยังอยู่ ชาติคือประชาชนไม่อยู่แล้ว ผู้มีอำนาจวาสนาจะไปอยู่ที่ใหน ใช้อำนาจกับไคร เรื่องแค่นี้น่าจะคิดได้ หรือความโลภบังตา

...

ถ้าเป็นแบบนี้ ต่อไปเรื่อยๆ ร้อยบาทเอาอุจจาระสุนัขกองเดียว ยังไงก็ไม่รอด

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

รธน.60

มัมมี่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0