ยายชนยาม จิตไม่ดี มีถล่ม อาร์มตบจมผู้หญิงไม่นิ่งเฉย

ยายชนยาม จิตไม่ดี มีถล่ม อาร์มตบจมผู้หญิงไม่นิ่งเฉย

ยายชนยาม  จิตไม่ดี  มีถล่ม     

อาร์มตบจมผู้หญิงไม่นิ่งเฉย

โชเชี่ยลสับสื่อผสมถล่มเลย

ก็ชมเชย  ตรงดีนี่ต้องทำ

แต่ไอ้เสพไบโพล่าร์มันด่าแหลก

สร้างแตกแยกทั่วทิศาไม่น่าขำ

ใยสื่อสมเออออต่อระยำ

ไม่รุมยำซ้ำเติมแถมเยินยอ

นี่คือค่าของคนชนมนุษย์

ชั่วหนึ่งขุด  ชั่วหนึ่งช่วยทวยแลนด์หนอ

ค่าของคนอยู่ที่ผลคนสอพลอ

เสนอจ้อเลียแข้ง  แมร่งได้ดี

หากเมืองใดไร้ธรรมนำอสัตย์

ปกป้องรัฐ  นคราพาบัดสี

เมืองนั้นท้ายจำทนล้นไพรี

สุขไม่มีหมองหม่นท้นแผ่นดิน.