มีปัญญาช่วยชาติไหม

มีปัญญาช่วยชาติไหม

ต้องมีบ้านหลังหนึ่งเกิน50ล้าน

แล้วค่อยเสียภาษีบ้าน  แค่หลังละ3-4ล้านแค่นี้มีปัญญาสร้างไหม

1510