มาล้มล้างการปกครองกันเถอะ

มาล้มล้างการปกครองกันเถอะ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2534777083239316&id=22527703...

 สมยศ พฤกษาเกษมสุข

 มาล้มล้างการปกครองกันเถอะ

เมื่อกองทัพบกเข้าทำการล้มล้างการปกครองรัฐบาลพลเรือนและสถาปนารัฐบาลเผด็จการ ที่เป็นเสมือนการปล้นบ้านชิงเมือง โดยมีตุลาการทำการตีตราประทับรับรองให้คำสั่งโจรกลายเป็นกฎหมาย ทำให้กลุ่มทุนขุนนางและข้าราชการระดับสูงเข้าไปดำรงตำแหน่งการเมืองกอบโกยเงินทองเข้ากระเป๋า จนอิ่มหมีพีมัน กันถ้วนหน้า และสืบทอดอำนาจต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งสกปรก หมกเม็ด ให้กลุ่มตนเองและพวกพ้องเข้าครอบครองอำนาจรัฐเผด็จการซ่อนรูปต่อไป 

พรรคการเมือง เป็นการรวมตัวของประชาชนเป็นในระบอบประชาธิปไตย  เป็นไปตามผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นที่แน่นอนในสังคม เป็นไปตามอุดมการของพรรคการเมืองนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าไปช่วงชิงให้ได้มาซึ่งอำนาจ

รัฐ ในการจัดสรรทรัพยากรและคุณค่าให้กับประชาชนตามนโยบายของพรรคการเมืองนั้น ดังนั้นพรรคการเมืองแต่ละพรรคจึงมีหน้าที่ในการล้มล้างการปกครองเผด็จการที่ถูกพวกจารีตนิยม ของกลุ่มทุนขุนนางปล้นสะดมภ์เอาไป เพื่อสถาปนารัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน

เป็นการกล่าวหาที่ถูกต้องแล้ว เมื่อมีการตั้งพรรคการเมืองก็ต้องเข้าทำการช่วงชิงอำนาจรัฐและต้องทำก่ารล้มล้างการปกครองอันเลวร้ายที่ได้ผัดหน้าทาแป้งจากเผด็จการทหารสู่เผด็จการซ่อนรูป จึงไม่ต้องหวั่นไหวประการใด ขอสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่และทุกพรรคการเมืองที่กำลังทำหน้าที่ในการทำการล้มล้างการปกครองระบอบเก่าที่เน่าเฟะเพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตยของประชาชนให้เป็นจริง

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  8

4 ความคิดเห็น

 
markpakma

เผด็จการอำนาจนิยม ตามระบอบคณาธิปไตย

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  0
 
malee mala

น่าจะใช้คำว่าเปลี่ยนเเปลงการปกครองมากกว่า

กบฏที่ล้มล้างการเลือกตั้งต้องถูกขังคุกขี้ไก่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  9
 • เศร้า
  8
 
3 ส

ไอ่ทะเห้

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  7
 • เศร้า
  0
 
เขี้ยวสั้น

เพราะประชาชนนิ่ง พวกมีอำนาจจึงคะนองโดยไม่เห็นหัวประชาชน

ในสมองของทหารมันคิดว่าประชาชนไม่มีการศึกษาและโง่มาตลอด

ถึงเวลาของประชาชนกันหรือยัง ไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่ลงประชามติ

แต่ต้องทวงอธิปไตยทั้งหมดที่เป็นของประชาชนคืนมา

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  4