มองแง่ ดีอาจแลนด์สไลด์ก็ได้ครับ

มองแง่ ดีอาจแลนด์สไลด์ก็ได้ครับ

อาจไทยรักษาชาติ ได้แลนด์สไลด์  อย่างนายกทักษิณว่าก็ได้ครับ คะแนนสงสารของคนรักประชาธิปไตยวัดกันไปเลยคนไทย  อย่าโกงก็แล้วกันสู้กันแบบใสสอาดนะครับ